Aanbesteden met een groen hart

Van brandweerauto’s tot bureaus. Op ICT na is er niets dat hij niet inkocht. Bij team Buurt is hij helemaal op zijn plek. Hij heeft namelijk hart voor groen en houdt van de tastbaarheid van de aanbestedingen in zijn domein. Het is dan ook niet gek dat RIJK inkoopadviseur Mark Kiewit in de aanbesteding voor het integraal groenonderhoud in Noordwijkerhout weer een mooie uitdaging zag.

“Bij deze aanbesteding ging het om groenonderhoud in de openbare ruimte. Denk aan het schoffelen van onkruid en bijvoorbeeld het maaien van gazons. Echter, bij deze aanbesteding ging het eigenlijk om kansen en communicatie. Voorheen werkte de gemeente met één inschrijver die deze dienst uitvoerde met onderaannemers. Nu kregen die laatsten ook de mogelijkheid om zelf in te schrijven. We hebben namelijk een perceelverdeling toegepast en een clausule dat de drie gebieden aan verschillende inschrijvers worden gegund.”

Doel
Als projectleider van de gemeente Noordwijk (waar Noordwijkerhout onderdeel van is), was Manja van Leeuwe-Kolb de opdrachtgever. “Het groen in stand houden, dat is natuurlijk het doel. Maar de wijze waarop is net zo van belang. Vóór deze aanbesteding was er vaak onduidelijkheid over wie welke verantwoordelijkheid droeg. Door de gekozen constructie van perceelverdeling zijn de afspraken voor alle partijen nu hetzelfde. Dit stimuleert overleg en een betere samenwerking tussen de betrokkenen. Hierdoor is het zowel voor ons als gemeente, als voor de aannemers veel werkbaarder geworden.”

Manja tekende een eerste versie van het bestek op met een adviesbureau waarna RIJK, in de persoon van Mark, erbij werd gehaald om mee te lezen. “Mark is juridisch zeer goed onderlegd en kan bovendien putten uit een schat aan ervaring. Die van zichzelf en die van RIJK. Hij keek dus mee naar het juridische aspect, maar ook of alles er wel in stond. Mark was hierin kritisch en stelde veel en de juiste vragen. Uiteindelijk leverde dit een aanbesteding op waarbij ook rekening werd gehouden met de toekomst.”

Puzzel
Op alle drie de percelen kwamen voldoende inschrijvingen binnen waardoor er gegund kon worden. ”Een proces als deze is altijd weer een gepuzzel. Je moet en wilt netjes en correct werken. Daarnaast wil je ook graag lokale ondernemers steunen. Er zijn daardoor veel factoren waar je rekening mee moet houden. Het is dan ook erg fijn wanneer je kunt beschikken over een extra paar ogen. En helemaal als die ogen ook nog eens een horen bij een groen hart!”