Aandacht voor ambitie in de aanbesteding van ecologisch bermbeheer

Een bijzonder traject, dat is de aanbesteding van ecologisch bermbeheer voor de gemeenten Lisse en Teylingen. En een uitdagende. “Als gemeenten willen we echt onze ambities waarmaken. Ambities met betrekking tot duurzaamheid én samenwerking tegelijkertijd. En dat is gelukt,” aldus een zeer enthousiaste opdrachtgever Remko van Eeten, Beleidsmedewerker Water en projectleider HLTsamen.

‘De twee gemeenten wilden in de eerste plaats graag de transitie maken van traditioneel naar ecologisch maaibeheer,’ vertelt Stichting RIJK inkoper Christa van Tol. Samen met haar collega Ewout de Vries is ze een van de betrokken partijen binnen dit project. ‘Daarnaast was de wens een lange termijn en nauwe samenwerking tussen de beide gemeenten en de opdrachtnemer. Aan ons de taak dit te vertalen in de gunningscriteria.’

Samenwerking
Remko gaat verder: ‘Binnen dit project waren de kosten dus niet het uitgangspunt. De aandacht ging vooral uit naar kwaliteit. We wilden de markt niet alleen een opdracht meegeven om sec de gevraagde dienst uit te voeren. Ons doel is om nu en op de lange termijn echt samen te werken aan duurzaam groenonderhoud.’

‘Ons doel is om nu en op lange termijn echt samen te werken aan duurzaam groenonderhoud.’

‘Passend bij die focus op samenwerking, hebben we specifieke vragen neergelegd bij de potentiële opdrachtnemers,’ licht Ed Rodewijk van ingenieursbureau Rodewijk toe. Hij is voor dit project ingehuurd als externe materiedeskundige en daarmee adviseur. ‘Zo staat er in de aanbesteding de vraag op welke wijze de opdrachtnemer de samenwerking gaat organiseren en welke inspanningen en kennis er van de gemeenten wordt verwacht om tot gezamenlijk bepaalde successen te komen.’

Kleurkeur
Het antwoord op de laatste vraag resulteerde in de eis dat de cursus ‘Kleurkeur’, opgezet door de Vlinderstichting, zou worden gevolgd. Zij trainen mensen niet alleen in hoe volgens de nieuwste ecologische maaiprincipes te werken, maar ook hoe dit uit- en toe te lichten aan bijvoorbeeld de inwoners. Zowel de opdrachtnemer, als ook de betrokken ambtenaren en projectleden hebben de cursus gevolgd én zijn geslaagd.

Juiste ambachten
Geen doorsnee aanbesteding, maar eentje waar de ambitie groot is en toch de realiteitszin niet uit het oog is verloren. Mede dankzij de verschillende vaardigheden van de betrokken partijen. Remko: ‘Wanneer je impact wil creëren, is een flinke portie ervaring in het projectteam gewenst. We zijn dus zorgvuldig op zoek gegaan daar de juiste ambachten om ons hierbij te helpen.’

‘De beide rollen van RIJK en ingenieursbureau Rodewijk binnen het proces pasten perfect,’ gaat de projectleider verder. ‘Zonder hun kennis en kunde waren we niet zo snel zo ver gekomen. Naast het zijn van onze sparringpartner, hebben Christa en Ewout de begeleiding van het inkoopproces op zich genomen en was Christa het algemene aanspreekpunt. Ed heeft het bestek opgesteld door ecologische kennis en beheersmatig inzicht te combineren met kennis van contractvormen. Ik denk oprecht dat we op dit moment een voorbeeld voor andere gemeenten zijn.’

Duurzame traditie
Sinds augustus geen plat gemaaid gras meer in Teylingen en Lisse, maar weelderige struiken en volop groei en bloem in de bermen. Het is wellicht even wennen voor de inwoners van beide gemeenten, maar ze zullen uiteindelijk zien: ambities zijn er om waar te maken.