Rol van inkoop bij ambtelijke fusies

Gemeenten gaan de komende jaren steeds meer structurele samenwerking aan.