Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden die RIJK hanteert bij leveringen en diensten bij aanbestedende diensten die niet statutair verbonden zijn met RIJK.

Voor leveringen en diensten met betrekking tot het inkoopproces bij onze aangesloten gemeenten zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de VNG van kracht.