Bij RIJK zijn we specialisten en generalisten tegelijk

“Inkooppartner zijn van gemeenten is meer dan een inkoopproces doorlopen. Adviseren, op weg helpen én bijdragen aan het uiteindelijke resultaat zijn er belangrijke onderdelen van. Dat begint met het gezamenlijk concretiseren van de inkoopbehoefte. Ook adviseren wij gemeenten over het inrichten, toepassen en eventueel uitvoeren van contractmanagement. Juist die combinatie van kennis en dienstverlening maakt dat ik mijn werk bij RIJK graag doe. Naast de organisatie zelf, want die is echt top.”

André Arnoldus werkt als senior inkoopadviseur en teamleider van het kennisteam ‘burger’, voor alle sociaal domein-gerelateerde inkoopprocedures. Hij heeft een veelzijdige carrière achter de rug, waarin dienstverlening altijd een grote rol speelde. Van die ruime ervaring en specifieke vaardigheden profiteert hij nu volop. “Bij RIJK willen we gemeenten zo goed mogelijk bedienen rond alles wat te maken heeft met inkoop en aanbestedingen. De lessons learned van de gemeenten zelf nemen we hierin mee. ‘Zo willen we het niet meer’ is iets wat we vaak horen. De materie is vaak complex en triggert me om het uiterste van mezelf te geven. Het is daarnaast ook mijn taak om te zorgen voor de workflow binnen mijn team. Dit vraagt om continue inventarisatie, gesprekken voeren met gemeenten en afstemming zoeken met mijn collega-teamleiders. Juist die variatie vind ik fijn.

Specialisten en generalisten tegelijk

Bij RIJK werken we met zogenaamde ‘T-shaped generalisten’. Wij hebben allemaal een specialisme, maar zijn tegelijk breed inzetbaar. Iedere gemeente heeft een eigen relatiebeheerder van RIJK. Onze kennisteams zijn georganiseerd rond buurt, burger en bedrijfsvoering. Wij betrekken de inkopers vanuit deze teams die de meeste kennis en ervaring hebben op een bepaald thema. De meerwaarde hiervan is ook dat we het geleerde bij de ene gemeente gemakkelijk kunnen vertalen bij een volgende. Zo profiteren gemeenten optimaal van de samenwerking.

Warme en betrokken organisatie

RIJK is een warme en betrokken organisatie waar we op alle fronten worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld met opleidingen, trainingen en masterclasses. Binnen mijn  functie krijg ik ook de kans om mee te denken over de doorontwikkeling van onze organisatie. Dat geeft me het gevoel dat ik er echt toe doe.

We hebben een saamhorig team dat altijd voor elkaar klaarstaat. Zeker mijn eigen kennisteam spreek ik vaak. Met teamoverleggen – of calls, in coronatijd – is er naast de vaste agendapunten ook zeker ruimte voor het sociale aspect; het contact en de uitwisseling staan centraal. Ook buiten de officiële overlegmomenten om zijn de lijntjes kort en weten wij elkaar goed te vinden.”