Bijeenkomst MVOI voor CPI’s

RIJK hield op 20 april weer een bijeenkomst voor de contactpersonen inkoop (CPI’s) van onze gemeenten. Het doel van de bijeenkomsten is om CPI’s met elkaar van gedachten te laten wisselen en collectieve onderwerpen onder de aandacht te brengen.

De bijeenkomst stond in het teken van Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Diederik Heij en Hans Bloemendaal, adviseurs MVOI bij PIANOo, verzorgden een presentatie waarbij de zes thema’s voor maatschappelijk verantwoord inkopen aan bod kwamen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden werden de instrumenten die je kunt inzetten om die doelen te behalen via inkoop besproken.

Naast de CPI’s waren ook duurzaamheidscoördinatoren en -medewerkers van de gemeenten aanwezig. Een prettige setting om met elkaar in gesprek te gaan over actuele onderwerpen rondom MVOI.