Algemeen

Grote opkomst workshop inkoop en aanbesteden

De opkomst voor de eerste basis workshop inkoop en aanbesteden was groot. RIJK inkoper Olaf Lugten heeft onlangs bij Gemeente Beverwijk een workshop gegeven aan een enthousiaste groep gemeente collega’s. Alle afdelingen van de Gemeente Beverwijk waren goed vertegenwoordigd. Tijdens de workshop is uitgebreid stil gestaan bij het opstarten van een aanbesteding en is er …

Grote opkomst workshop inkoop en aanbesteden Lees verder »

Stichting RIJK onderdeel van co-creatie voor nieuwe leerstoel

Fredo Schotanus bekleedt de leerstoel Publieke Inkoop aan de Universiteit van Utrecht. Hij is daarmee de opvolger van Jan Telgen. Co-creatie De leerstoel is mogelijk gemaakt door een co-creatie van 10 publieke organisaties, te weten: Ministerie van Defensie, Ministerie van BZK/DGOO, Ministerie van J&V, Gemeente Den Haag, Gemeente Amsterdam, Belastingdienst, Nationale Politie, UBR|HIS, UWV en …

Stichting RIJK onderdeel van co-creatie voor nieuwe leerstoel Lees verder »

Zuid-Afrika geïnteresseerd in RIJK

Op maandag 14 oktober jl. kreeg Stichting RIJK bezoek van een hoge delegatie uit verschillende Zuid-Afrikaanse gemeenten en provincies, die op ‘learning journey’ was langs best practices in Nederland. Zij wilden zich laten informeren over de manier waarop RIJK haar organisatie heeft opgezet en inkoop effectief en professioneel heeft georganiseerd in samenwerking met haar gemeenten. …

Zuid-Afrika geïnteresseerd in RIJK Lees verder »

Groot Aanbestedingscongres “Laat regels niet bepalend zijn”

Afgelopen april was er weer een Groot Aanbestedingscongres georganiseerd door de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam, waarbij een groot deel van de inkopersgemeenschap uit het hele land aanwezig was. Dit keer stond het congres in het teken van de veranderende politiek-bestuurlijke visie op inkoop en aanbesteden. Waarbij men zich realiseert dat inkoop een …

Groot Aanbestedingscongres “Laat regels niet bepalend zijn” Lees verder »

Stichting RIJK participeert in Actieagenda Beter Aanbesteden

Aanbesteden heeft een grote impact op overheden, ondernemers en burgers. Gemeenten besteden ongeveer de helft van hun budget aan inkoop. In de praktijk blijkt dat inkopen lang niet altijd optimaal verloopt. Hierom heeft de toenmalige Minister van Economische Zaken Henk Kamp het traject Beter Aanbesteden gelanceerd. Focus van het traject lag op de gemeenten. Aanbestedende …

Stichting RIJK participeert in Actieagenda Beter Aanbesteden Lees verder »

Scroll naar top