Bedrijfsvoering

Gezamenlijke aanbesteding end user devices verloopt positief

‘Projectleden vinden sparringpartner in elkaar’ De gemeenten en werkorganisaties Bloemendaal, Heemstede, BUCH, Beverwijk, Velsen en Zaffier zitten middenin de gezamenlijke aanbesteding voor end user devices. Een product dat zich prima leent voor een gezamenlijk traject; iedere medewerker wil ten slotte een eigen laptop, mobiele telefoon, iPad of beeldscherm. Met deze aanbestedingsprocedure en vervolgens het afsluiten …

Gezamenlijke aanbesteding end user devices verloopt positief Lees verder »

Duurzame diesel voor de toekomst

Een raamovereenkomst met één leverancier voor de levering van diesel voor het wagen- en machinepark van de gemeente De Ronde Venen. Dit klink als een relatief eenvoudige aanbesteding. Het verzoek was echter om bij de aanbesteding vooral aandacht te hebben voor duurzaamheid. Duurzame diesel dus. “En voor dat duurzaamheidsaspect, daar kwam de expertise van Stichting …

Duurzame diesel voor de toekomst Lees verder »

Uitspraak van de maand

Elke maand licht onze jurist een uitspraak toe van een bijzondere zaak. Een uitzondering op een aanbestedingsplicht Bij de uitspraak van deze maand staat de vraag centraal, of bij de huur van losse glasvezelkabels een uitzondering op een aanbestedingsplicht gerechtvaardigd is? De uitspraak van (Voorzieningenrechter) Rechtbank Noord-Nederland 16 december 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:4445 geeft duidelijkheid. Openstellen voor …

Uitspraak van de maand Lees verder »

Uitspraak van de maand

Elke maand licht onze jurist een uitspraak toe van een bijzondere zaak. Motivering van de mededeling van de gunningsbeslissing Bij de uitspraak van deze maand staat de vraag centraal wat de aanbestedende dienst moet motiveren, wanneer hij een verliezer laat weten dat een concurrent heeft gewonnen in de aanbestedingsprocedure? De uitspraak van (Voorzieningenrechter) Rechtbank Amsterdam …

Uitspraak van de maand Lees verder »

Collectieve zorgverzekering voor minima in gemeente Velsen

Inmiddels meer dan 20 jaar geleden is de Gemeentepolis in het leven geroepen. Een uitgebreid pakket als aanvulling op de verplichte ziektekostenverzekering. Deze polis is speciaal ontwikkeld door zorgverzekeraars in samenwerking met gemeenten voor de minima. Als gevolg van de stijgende kosten besloten de zorgverzekeraars in 2017 te stoppen met het verlenen van kortingen op …

Collectieve zorgverzekering voor minima in gemeente Velsen Lees verder »

Menselijke maat in een aanbesteding: Over statushouders en pionieren

Statushouders (erkende vluchtelingen) zo snel mogelijk integreren in de Nederlandse maatschappij. Dit doet een gemeente samen met verschillende partijen. Het is in ieders belang om dit zo snel mogelijk te realiseren. Maar, hoe zorg je ervoor dat een statushouder zo snel mogelijk zelfredzaam kan zijn? Hoe doe je dat met behoud van de menselijke maat …

Menselijke maat in een aanbesteding: Over statushouders en pionieren Lees verder »

Scroll naar top