Bijeenkomst succesvol partnerschap op 26 oktober

Samen met Sociaal Werk Nederland organiseert RIJK op donderdagmiddag 26 oktober een bijeenkomst voor gemeenten en sociaalwerkorganisaties over partnerschap en dialoog. Partnerschap en dialoog die de beoogde impact van het inkoopproces voor de inwoners van wijken en buurten kan versterken. Partnerschap Gemeenten en sociaal werk kunnen als partners veel voor elkaar betekenen. Een goede en […]

Team Burger: Laveren tussen wat moet en wat kan

Ze hebben allemaal een eigen specialiteit en tóch is er kruisbestuiving. Het is de kracht van dit, relatief, kleine team. Ze zijn goed in inhoudelijke kennis van zaken met elkaar delen. Net als het samen maken van de puzzels die trajecten binnen het sociaal domein vaak vormen. Puzzels die altijd gaan over de juiste zorg […]

Dialooggestuurde aanbesteding ‘beschermd wonen’

Toon en werkwijze zorgen voor commitment Wanneer je een inkoopproces start dat effect heeft op een kleine, maar zeer kwetsbare groep binnen de samenleving, dan is dat een flinke opgave. De uit te zetten vraag is complex en de specialistische aanbieders liggen niet voor het oprapen. Maatwerk is vereist. De samenwerkende gemeentes Hillegom, Lisse, Noordwijk […]

Regievoerder en vervoerders voor ‘RegioRijder’ gezocht

RIJK heeft 1 november twee aanbestedingen gepubliceerd voor het doelgroepenvervoersysteem ‘RegioRijder’ van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort. Binnen RegioRijder wordt vervoer geleverd voor diverse reizigersgroepen. Het gaat om (taxi-)vervoer in het kader van Wmo, vervoer van leerlingen, MeerOVbus-reizigers en jongeren in het kader van de Jeugdwet. Het systeem kenmerkt […]

Succesvolle eerste kennissessie woningaanpassingen

De kennissessie die RIJK onlangs organiseerde over woningaanpassingen was een succes. Tijdens deze bijeenkomst wisselden onze aangesloten gemeenten van gedachten en kregen ze zicht op elkaars aanpak. Vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) regelt de gemeenten voor mensen met een beperking ondersteuning, ook voor kleine woningaanpassingen zoals het plaatsen van beugels, steunen of een verhoogd […]

Zorgvuldigheid essentieel bij inkoop binnen het sociaal domein

RIJK is georganiseerd in de kennisteams Buurt, Burger en Bedrijfsvoering. Binnen deze teams hebben inkoopadviseurs met name binnen deze thema’s kennis en expertise. Dat maakt dat ze hun ervaring gemakkelijk mee kunnen nemen in nieuwe trajecten. In dit artikel gaan we nader in op team Burger, actief binnen het sociaal domein. Gemeenten zijn (sinds 2015) […]

Bij RIJK zijn we specialisten en generalisten tegelijk

“Inkooppartner zijn van gemeenten is meer dan een inkoopproces doorlopen. Adviseren, op weg helpen én bijdragen aan het uiteindelijke resultaat zijn er belangrijke onderdelen van. Dat begint met het gezamenlijk concretiseren van de inkoopbehoefte. Ook adviseren wij gemeenten over het inrichten, toepassen en eventueel uitvoeren van contractmanagement. Juist die combinatie van kennis en dienstverlening maakt […]