Circulair meubilair voor Noordwijk

Na een Europese Aanbesteding, -begeleid door inkopers van RIJK- heeft de firma Gispen de opdracht gegund gekregen om een deel van het werkplek-, vergader- en ontmoetingsmeubilair in de gemeentehuizen van de gemeente Noordwijk te vernieuwen.

In het voortraject is bekeken hoe Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onderdeel kon zijn in deze aanbesteding.

Er is voor gekozen om de uitvraag te baseren op nieuw meubilair om geen beperkingen bij de verschillende leveranciers op te leggen. Refurbished meubilair is een duurzame vorm van aanschaf, maar lang niet alle leveranciers zijn zodanig uitgerust dat ze dit meubilair in grote aantallen kunnen uitleveren.

Naast prijs (35%) is gelet op het plan van aanpak en duurzaamheid (samen 65%). De winnaar had de beste score op het plan van aanpak en de maximale score op het gebied van duurzaamheid.

De inschrijvers moesten beschrijven en onderbouwen:

 • De mate van recyclebaarheid van de nieuw te leveren producten aan het einde van de levensduur. Er wordt beoordeeld in hoeverre en op welke wijze het product recyclebaar is aan het einde van de levensduur.
 • Hoe het oude meubilair van de gemeente wordt afgevoerd, vernietigd en/of herbestemd.
 • Hoe het verpakkingsmateriaal verantwoord wordt afgevoerd en verwerkt.
 • De mate waarin social return wordt ingevuld.

Gunning

Gispen haalde in de beoordeling de maximale score op het criterium Duurzaamheid.

Wat opviel in de onderbouwing van hun aanpak was:

 • Meerwaarde doordat het staal van hun tafels van gerecycled metaal wordt geproduceerd.
 • Alle informatie was heel specifiek en gedetailleerd beschreven.
 • Op gebied van verpakkingsmaterialen maken ze gebruik van herbruikbare stoelhoezen ter bescherming tijdens transport en kopen ze expliciet geen piepschuim en dergelijke meer in. Dit was duidelijk onderscheidend van de andere inschrijvers.
 • Meerwaarde door oude werkbladen te stofferen om deze bijvoorbeeld als akoestische panelen in te zetten of een andere creatieve herbestemming te realiseren.
 • Binnen de levensduur van een product zijn 4 gebruikscirkels helder omschreven. Van duurzaam ontwerp tot hergebruik van grondstoffen.
 • Gispen heeft een eigen circulair competentiecentrum en gerevitaliseerde meubelstukken worden deels ingezet voor maatschappelijke doeleinden.
 • Bij inname van gebruikt meubilair kiest Gispen voor revitaliseren, repurpose of recycling.

En waar gaat ons oude meubilair naar toe?

We hebben al diverse instanties en medewerkers blij kunnen maken met het meubilair dat we niet gaan hergebruiken.

Het restant wordt door Gispen Greenlife opgehaald. Gispen voert al jaren een actief duurzaamheidsbeleid. Alle kwaliteit- en milieuzorgsystemen binnen Gispen zijn ingericht volgens richtlijnen, vastgelegd in de GreenLife Groenekaart en ISO 9001, ISO 14001 en Emas.

In 2016 hebben zij hun productiefabriek omgebouwd tot een circulair competentiecentrum waar Gispen zich volledig richt op het uitvoeren van circulaire activiteiten voor hun opdrachtgevers. Omdat Gispen daarbij veel waarde hecht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is Social Return vanzelfsprekend geïntegreerd in dit competentiecentrum. In het competentiecentrum en op diverse andere afdelingen in de gehele Gispen organisatie werken mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Zij werken straks allemaal direct of indirect mee aan het revitaliseren en herbestemmen van het bestaande meubilair van de gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout.

Al nieuwsgierig?

De levering van het nieuwe meubilair is gepland in maart 2019 zodat na afronding van de verbouwing ook de inrichting weer up to date is.