Collectieve zorgverzekering voor minima in gemeente Velsen

Inmiddels meer dan 20 jaar geleden is de Gemeentepolis in het leven geroepen. Een uitgebreid pakket als aanvulling op de verplichte ziektekostenverzekering. Deze polis is speciaal ontwikkeld door zorgverzekeraars in samenwerking met gemeenten voor de minima.

Als gevolg van de stijgende kosten besloten de zorgverzekeraars in 2017 te stoppen met het verlenen van kortingen op deze polis. Een strop voor de minima, die zo in een gat dreigden te vallen.

Omdat de gemeente Velsen wilde voorkomen dat deze minima in de financiële problemen zou komen en niet meer naar de dokter zou gaan, heeft zij besloten korting te verlenen en deze uit eigen middelen te financieren om zo deze kwetsbare groep te ondersteunen.

Om een nieuwe zorgverzekeraar te zoeken voor deze overeenkomst is daarom in samenwerking met RIJK een Europese aanbestedingsprocedure gestart, maar dit bleek lastiger dan gedacht.

Zorgverzekeraars bleken terughoudend en wilden liever niet inschrijven op de aanbesteding. Daarbij beriepen ze zich op een vaste regioverdeling en werd ook duidelijk dat het niet rendabel is een grote groep minima te verzekeren. Bovendien zijn de zorgverzekeraars van mening dat de aanvullende zorgverzekering helemaal niet aanbesteed hoeft te worden. Veel gemeenten in Nederland volgen dat advies. Echter, de aanbestedingswet volgend was de gemeente wel degelijk verplicht een aanbesteding te starten.

Om eerder genoemde redenen bleek er helaas nauwelijks marktwerking te zijn en lieten zorgverzekeraars het massaal afweten. Voor de gemeente Velsen was er gelukkig één inschrijving. Univé heeft zich het lot van de kwetsbare groep in onze samenleving aangetrokken en de gemeente Velsen is daarom blij de komende jaren met deze partij te kunnen gaan samenwerken.

Er zal een mooi aanvullend pakket op de basis polis worden aangeboden, zodat zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft. Ook in de toekomst.

Voor meer informatie over dit traject kan contact worden opgenomen met Louis van den Dungen.