Contractmanagement: stroomlijning en controle

Het invullen van tijdelijke expertise in deze schaarse arbeidsmarkt is een flinke en vooral tijdrovende klus. En bij wie ligt de verantwoordelijk binnen een gemeente? Die vraag is vaak niet eenvoudig te beantwoorden. Daarom besloten zes gemeenten om RIJK de opdracht te geven voor een aanbesteding. Eentje waar nog eens twee gemeenten binnenkort bij aansluiten. RIJK inkoopadviseur Lisa Martens vertelt.

‘De afgelopen twee jaar is er door mijn collega Louis van den Dungen hard gewerkt aan deze aanbesteding. Eén van de voordelen voor de betrokken gemeenten is dat er nu slechts 1 aanspreekpunt is voor de inhuur van professionals, in plaats van contact te hebben met diverse partijen.’

Brokerdienstverlening 
Maar dit project, contractmanagement brokerdienstverlening, gaat verder dan alleen het centraliseren van het inhuren van mankracht. Een enthousiaste Lisa, die eerder werkte in de uitzendbranche, licht toe: “Normaal gesproken stopte de dienstverlening van RIJK bij het opstellen van de contracten. Nu houden we echter ook de vinger aan de pols of gemaakte afspraken worden nagekomen. Dit doen we overigens niet alleen bij dit project.”

Contractmanagement
Deze rol van contractmanager is dus relatief nieuw binnen een aantal projecten van RIJK. Lisa en collega’s krijgen alle ruimte om invulling aan de rol te geven. “Zo heb ik elke twee weken contact met de opdrachtnemer van deze aanbesteding, Thijs Bouwman van Yacht Inhouse Services. Ik controleer de status van de KPI’s en werkafspraken en neem door of er nog andere zaken spelen. Elke vier weken geef ik vervolgens een terugkoppeling naar de gemeenten die zijn aangesloten. Zo blijft iedereen op de hoogte van de afspraken, sluiten we verrassingen uit, maar delen we ook de successen.”

Succes
Na twee maanden zijn de geluiden louter positief, al is het natuurlijk te vroeg om over een groots succes te spreken. Het gestroomlijnde proces is wel al duidelijk merkbaar, net als de gestructureerde communicatie en de controle. “Onze meerwaarde zit daarnaast in het in de gaten houden van de ontwikkelingen binnen de markt waardoor we proactief kunnen handelen.”

Duidelijkheid
De grootste plus zit hem in het feit dat alle inhuur is gedekt met één enkele aanbesteding, waarmee je toekomstige onrechtmatige inhuur als gemeente uitsluit. “Er is duidelijkheid en transparantie. En wanneer er incidenten zijn, dan is het uitzoeken wie waarvoor verantwoordelijk is geen puzzel. We weten elkaar snel te vinden. Maar er is ook efficiëntie en kostenbesparing. Simpelweg een ontzettend mooi project om een bijdrage aan te leveren.”