De Verandering van een Tijdperk

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

In deze tijd van transitie kun je er niet meer om heen. We moeten met zijn allen ons doen en laten veranderen willen we op aarde kunnen blijven leven.

De eerste uitgave van ons themablad RIJK is gewijd aan dit thema en wordt opgedragen aan onze vertrekkend bestuursvoorzitter Willem van den Berg, secretaris van de gemeente Heemstede.

In het themablad een interview met Stientje van Veldhoven, staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat en belast met Milieu, een artikel over Inkopen met (duurzame) Impact, het Dagelijks Bestuur van RIJK over duurzaamheid, gemeentemedewerkers aan het woord, een prijsvraag en nog veel meer.

Veel leesplezier!

Het ontvangen van een papieren exemplaar inclusief poster van het Maatschappelijk Verantwoord Inkoopproces is mogelijk. Stuur een mail naar: info@stichtingrijk.nl en u ontvangt het tijdschrift zo snel mogelijk per post.