Deborah Stam, coördinator SRoI: ‘Pas het toe, want zoveel mensen hebben er iets aan’

RIJK heeft maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) en social return on investment (SRoI) hoog op de agenda staan. Over MVI hebben we de laatste tijd veel geschreven. Maar wat is SRoI precies en waar kun je dan aan denken? We spraken hierover met Deborah Stam. Zij werkt voor de gemeenten in de Kust-, Duin- & Bollenstreek om te zorgen dat SRoI goed en doeltreffend wordt ingevuld bij aanbestedingen.

Deborah Stam
Deborah Stam: ‘Gaaf en ongelooflijk dankbaar werk’

Organisaties zijn verplicht om iets terug te doen voor de maatschappij, en wel in de vorm van het bieden van (tijdelijk) werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of het uitbesteden van werk aan bijvoorbeeld een sociaal werkbedrijf. Dit heet social return on investment, afgekort SRoI. Deborah Stam is Coördinator SRoI bij Provalu en werkt voor gemeenten bij aanbestedingen. Zij adviseert de betreffende gemeenten en kijkt met de marktpartijen die de aanbestedingen winnen hoe zij SRoI kunnen invullen op een manier die voordeel oplevert voor mens en organisatie.

Breed denken over de mogelijkheden

‘Het beleid zegt dat bedrijven een bepaald percentage, vaak vijf procent van een opdracht, aan SROI moeten besteden, vanaf een bepaalde drempelwaarde. Dit vraagt van bedrijven vaak om goed te kijken en breder te denken over de mogelijkheden. Ik help hen hierbij. Soms is dat ingewikkeld, maar tegelijk is het gaaf en ongelooflijk dankbaar.

De bedoeling is dat mensen in principe werk aangeboden krijgen dat valt binnen het project van de aanbesteding. Lukt dat niet, dan kijken we naar werkzaamheden die daarmee verbonden zijn. Denk bijvoorbeeld aan werk als stratenmaker. Wanneer iemand niet zwaar kan tillen, kan diegene bijvoorbeeld wel de agenda van stratenmakers beheren, zodat die meer tijd aan het project kunnen besteden. Een ander voorbeeld: een bedrijf in IT heeft niet direct werk binnen het project van de aanbesteding. Wel is er een plan om hun oude bedrijfskleding te vermaken tot laptopsleeves in ons sociaal werkbedrijf, om cadeau te doen in kerstpakketten voor hun klanten. Zo is dit initiatief zelfs dubbel circulair.’

Het uitgangspunt: wat kan iemand wel?

De overheid wil graag dat iedereen meedoet aan de maatschappij. Helaas is het voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet (voldoende) beheersen, niet kunnen lezen of schrijven of op een andere manier een arbeidsbeperking hebben, lastig om aan werk te komen. Deborah: ‘Mensen hebben geen afstand tot de arbeidsmarkt; de arbeidsmarkt heeft een afstand tot sommige mensen. Het is daarom belangrijk om als uitgangspunt te hanteren: wat kan iemand wel?

Mensen met een uitkering zijn vaak heel gemotiveerd om aan de slag te gaan. Die intrinsieke motivatie is essentieel om er een succes van te maken. Deze opdrachten verschaffen werk, maar ze doen meer. Ze zorgen ervoor dat mensen zich weer waardevol voelen, dat ze ergens hun bed voor uit moeten komen. En dat is goed voor iedereen.’

Maatwerk bij verbindingen

Het bij elkaar brengen van mensen en bedrijven is maatwerk en vraagt van Deborah en haar collega’s creativiteit en inventiviteit. Deborah: ‘Stel dat een marktpartij ver buiten de regio gevestigd is, dan is het voor iemand met een arbeidsbeperking niet gemakkelijk om daar te komen. Een van deze bedrijven hebben we daarom gevraagd om binnen onze regio een cursus omgaan met de computer te geven. Dat vergroot voor mensen met een uitkering de kans op een baan. Of denk eens aan klassenassistent die helpt bij taalonderwijs, terwijl hij of zij het Nederlands zelf maar pas heeft geleerd. Diegene begrijpt dan van binnenuit waar leerlingen mee worstelen en kan zo veel waarde bieden. Ik kan uit ervaring zeggen dat dergelijke initiatieven ongelooflijk veel opleveren.’

Provalu is hét werk- en ontwikkelbedrijf in de Kust-, Duin- en Bollenstreek. Vanuit één loket werkt de organisatie aan een inclusievere arbeidsmarkt in samenwerking met partners en werkgevers.

Meer weten over SRoI of andere zaken? Stuur ons gerust een mail via info@stichtingrijk.nl