Onze dienstverlening

RIJK is inkooppartner voor gemeenten en andere non-profitorganisaties die behoefte hebben aan expertise en slagkracht. Wij zorgen dat inkoop en contractmanagement daadwerkelijk bijdragen aan (beleids)doelstellingen en aan wensen en behoeften van gemeentebestuur en inwoners.

Bij RIJK zijn we vanzelfsprekend goed op de hoogte van wat er speelt op het gebied van inkoop en aanbestedingen, maar ook rond opdrachtgeverschap, projectmanagement en specifieke thema’s binnen de domeinen.

Of het nu gaat om spendanalyses, duurzaam inkopen of het opstellen van KPI’s bij contractmanagement: de vragen van organisaties variëren van eenvoudig tot zeer complex. Binnen ons team delen we per project alle opgedane kennis. We vertellen elkaar erover en documenteren alles nauwkeurig. Op deze manier hebben onze inkoopadviseurs de meeste antwoorden snel paraat. Daarnaast evalueren we alle trajecten met onze partners, waardoor we de kwaliteit van onze dienstverlening blijven verbeteren.

Onze diensten versterken elkaar en komen het gehele inkoopproces ten goede. Het voordeel van onze begeleiding van A tot Z is dat we vanaf het begin van het inkoopproces inhoudelijk op de hoogte zijn van de betreffende aanbesteding en al vooruit kunnen lopen op de borging van het contract. Alle kennis en ervaring die we vervolgens tijdens de uitvoer van het contract opdoen, nemen we mee als input voor een volgend inkooptraject.

Inkoop is een wezenlijke factor bij het behalen van doelen en resultaten. Financieel, maar ook op het gebied van MVI, social return, doelmatigheid en tevredenheid van inwoners. Onze inkoopadviseurs en contractmanagers weten dit als geen ander. We zijn nauw betrokken van vraag tot realisatie, omdat we regelmatig op de werkvloer aanwezig zijn. Onze partners begeleiden en adviseren we bij (complexe) aanbestedingen, maar we fungeren ook als helpdesk; we geven hen – ook voor de trajecten die we niet begeleiden – informatie en advies. Verder bieden we verschillende workshops rond inkoop en aanbesteden.

Contractmanagement pakken we structureel en proactief aan. We werken met een vaste methode die leidt tot de beste prijs-kwaliteitverhouding. Zo letten we erop dat alle betrokken partijen de afspraken naleven en dat ze voldoen aan overeengekomen verplichtingen. We borgen het contract op allerlei manieren en denken na over de inrichting van het proces. Onze adviseurs weten wat er nodig is en welke vragen er gesteld moeten worden. We adviseren de contracteigenaren hier graag in.

RIJK verzorgt inkoopscans bij gemeenten op basis van de totale spendinformatie in een bepaalde periode. De focus ligt daarbij op de beïnvloedbare inkoopvolumes. De bedoeling van de inkoopscan is om efficiënter en effectiever in te kopen en zo (inkoop)kosten te verlagen.

Op basis van de inkoopscan kan onder meer worden bepaald waar gezamenlijk kan worden ingekocht (bundelen van volume) en of het meerwaarde heeft om raamovereenkomsten af te sluiten voor bijvoorbeeld meerjarig onderhoud.

In een rapportage doen we verslag van de scan zelf, onze werkwijze en onze conclusies en aanbevelingen. Voor een optimaal rendement is het belangrijk om de inkoopscan periodiek te actualiseren, te bespreken en waar nodig bij te sturen.

Meer weten?

Onze manager dienstverlening en relatiebeheer Marcel Burgers gaat graag met je in gesprek.

E-mail: marcel.burgers@stichtingrijk.nl
Telefoon: 06-28 53 27 30