Onze dienstverlening

RIJK is inkooppartner voor gemeenten en andere non-profitorganisaties die behoefte hebben aan expertise en slagkracht. Wij zorgen dat inkoop daadwerkelijk bijdraagt aan (beleids)doelstellingen en aan wensen en behoeften van gemeentebestuur en inwoners.

Of het nu gaat om spendanalyses, duurzaam inkopen of het opstellen van KPI’s bij contractmanagement: de vragen van organisaties variëren van eenvoudig tot zeer complex. Onze diensten versterken elkaar en komen het gehele inkoopproces ten goede. Operationeel, tactisch én strategisch.

Vanzelfsprekend evalueren we alle trajecten met onze partners, waardoor we de kwaliteit van onze dienstverlening blijven verbeteren.

Inkoop is een wezenlijke factor bij het behalen van doelen en resultaten. Financieel, maar ook op het gebied van MVI, social return, doelmatigheid en tevredenheid van inwoners. Onze inkoopadviseurs en contractmanagers weten dit als geen ander. We zijn nauw betrokken van vraag tot realisatie, omdat we regelmatig op de werkvloer aanwezig zijn. Onze partners begeleiden en adviseren we bij (complexe) aanbestedingen, maar we fungeren ook als helpdesk; we geven hen – ook voor de trajecten die we niet begeleiden – informatie en advies. Verder bieden we verschillende workshops rond inkoop en aanbesteden.

Contractmanagement pakken we structureel en proactief aan. We werken met een vaste methode die leidt tot de beste prijs-kwaliteitverhouding. Zo letten we erop dat alle betrokken partijen de afspraken naleven en dat ze voldoen aan overeengekomen verplichtingen. We borgen het contract op allerlei manieren en denken na over de inrichting van het proces. Onze adviseurs weten wat er nodig is en welke vragen er gesteld moeten worden. We adviseren de contracteigenaren hier graag in.

Strategisch advies

RIJK draagt constructief bij aan het vergroten van jullie inkoop- en aanbestedingskennis. Niet alleen tactisch en operationeel, maar ook strategisch. Zo werken we samen aan expertise en slagkracht. Wij adviseren bij de inrichting van jullie inkooporganisatie om te komen tot een optimale werking van de inkoopfunctie. Dit draagt bij aan efficiency en effectiviteit, maar ook aan de rechtmatigheid van inkoop- en aanbestedingstrajecten. 

Meer weten?

Onze manager dienstverlening en relatiebeheer Marcel Burgers gaat graag met je in gesprek.

E-mail: marcel.burgers@stichtingrijk.nl
Telefoon: 06-28 53 27 30