Strategische adviesdienstenIs jullie gemeente toe aan het verder professionaliseren van inkoop? En wil je meer grip op inkoop en daarmee meer efficiency en effectiviteit creëren? RIJK draagt constructief bij aan het vergroten van jullie inkoop- en aanbestedingskennis. Niet alleen tactisch en operationeel, maar ook strategisch. Zo werken we samen aan expertise en slagkracht.

RIJK adviseert bij de inrichting van jullie inkooporganisatie om te komen tot een optimale werking van de inkoopfunctie. Dit draagt bij aan efficiency en effectiviteit, maar ook aan de rechtmatigheid van inkoop- en aanbestedingstrajecten.


Inkoopdiagnose

Met onze inkoopdiagnose wordt duidelijk welke kwalitatieve en kwantitatieve verbeteringen er binnen jullie inkoopproces nodig zijn om verder te professionaliseren. Bovendien maakt de diagnose duidelijk wat het ambitieniveau is van de organisatie en wat het ontwikkelpotentieel is van inkoop. De inkoopdiagnose bestaat uit een inkoopscan, eventueel aangevuld met een spendanalyse voor verdieping, en een analyse van de inkoopfunctie.


Inkoopbeleid en -processen

Meer inzicht in de rol van inkoop zorgt dat organisatieambities nog beter aansluiten op de praktijk. Vanuit de analyse van het inkoopbeleid en de inkoopprocessen wordt een verbeterplan opgesteld. Gezamenlijk wordt gekeken hoe het verbeterplan kan worden geïmplementeerd, zodat de inkoopfunctie verder wordt geprofessionaliseerd. Daarbij houden we rekening met de organisatiedoelstellingen en thema’s als duurzaamheid (MVOI) en gemeenschappelijke aanbestedingen.


Contractbeheer en -management

Wij adviseren bij het orde brengen van contractbeheer en contractmanagement. Hierdoor wordt actief gewerkt aan de professionalisering van de samenwerking met huidige en toekomstige leveranciers. Daarnaast kun je de opgedane inzichten meenemen bij het opnieuw aanbesteden van een overeenkomst. Hierdoor werk je direct aan de kwaliteit van de aanbestedingen en de af te sluiten contracten en kunnen onze inkoopadviseurs nog efficiënter ingezet worden.


Opleidingen

In de RIJK-opleidingen staan medewerker centraal. Daarom zijn onze opleidingen interactief en sluiten ze aan bij de dagelijkse werkpraktijk. Ons opleidingsprogramma biedt teamleiders, projectleiders en andere medewerkers een solide basis voor (eenvoudige) aanbestedingsprocedures. Het programma bestaat uit diverse trainingen, workshops, casussen en losse modules.