Aanbesteding duurzaam fietspad: “RIJK gaf de voorzet, wij kopten ‘m in”

Als een zeer tevreden projectleider, zo kijkt Martin Hin als verantwoordelijke namens de gemeente Heemstede naar de renovatie van het fietspad aan de Leidsevaartweg. Hij schakelde een ingenieursbureau en Stichting RIJK in om vorm te geven aan het aanbestedingstraject.

“Jolanda heeft een zeer positieve invloed gehad op het soepele verloop van het proces,” zegt hij over Jolanda Meyer, inkoper bij RIJK. “Mede door haar inbreng werd een relatief lastig traject een stuk eenvoudiger.”

Extra gunningscriteria
Inmiddels zijn de werkzaamheden bijna klaar en daarmee wordt een duurzaam project afgerond. Want een 3,5 kilometer lang fietspad gelegen pal naast een beschermd natuurgebied, dat kan natuurlijk geen gewoon fietspad worden, legt Martin uit. “De aanbesteding voor deze renovatie kende extra gunningscriteria vanwege een aantal duurzaamheids- en verkeersaspecten. Er is gekeken naar zowel prijs als kwaliteit. Zo was er de wens voor een uitgebreid plan van aanpak waarin de te gebruiken materialen werd beoordeeld en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden werd beschreven. Ook bevatte dit plan een uiteenzetting over wat er zou gebeuren met het vrijkomende materiaal.”

Duurzame fietspaden HeemstedeDergelijke aanbestedingen zijn over het algemeen lastig. Het vraagt in de eerste fase van een project veel aandacht. Want hoe toets je dergelijke gunningsfactoren en maak je ze meetbaar? Hoe motiveer en rechtvaardig je vervolgens je keuze? Jolanda licht toe: “Bij het startgesprek van dit traject heb ik het projectteam gewezen op maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Samen is er vervolgens gekeken naar welke gunningscriteria we konden hanteren om rekening te houden met duurzaamheid en MVI. De Milieu Kosten Indicator (MKI) en de wens om het vrijgekomen materiaal te hergebruiken waren het resultaat.”

De MKI is door Stichting RIJK al vaker met succes ingezet bij duurzame projecten. Het vat alle milieueffecten samen in een score en drukt ze uit in euro’s. Het maakt zaken vergelijkbaar en zorgt daardoor voor een eerlijk proces. Jolanda: “Doordat ik kan putten uit een flinke dosis ervaring vanuit het team van RIJK, kon ik een aantal passende praktijkvoorbeelden aandragen. Dan blijkt onze kracht. Het delen van onze kennis levert waardevolle meerwaarde voor onze opdrachtgevers op. Binnen dit project heb ik samen met Martin en het betrokken ingenieursbureau uiteindelijk een mooi procespad kunnen uitstippelen.”

“Samenwerking met de juiste partners is enorm belangrijk bij aanbestedingstrajecten van deze omvang”

Ervaring telt
“Samenwerking met de juiste partners is enorm belangrijk bij aanbestedingstrajecten van deze omvang,” geeft Martin aan. “In de rol van projectbegeleiding heeft RIJK een signaleringsfunctie. Zij zijn de ervaren partij en dat is te merken. Er is door Jolanda goed meegedacht. Ze gaf de juiste voorzetten op de juiste momenten. Aan ons als projectteam vervolgens de taak om deze in te koppen, en dat is gelukt.”

Wegenbouwspecialist KWS scoorde maximaal op alle gunningscriteria en is uiteindelijk aangenomen voor de uitvoering. Zij zijn verantwoordelijk voor het verbreden en asfalteren van het fietspad, het vervangen van de bestaande beschoeiing en het plaatsen van de verlichting.

Fotografie: Leon van Delft, senior werkvoorbereider bij Iv-Infra.