Veerpont Nessersluis mooi voorbeeld duurzame inkoop

De nieuwe, duurzame  veerpunt in Nessersluis is op donderdag 29 april officieel in gebruik genomen. Wij waren als inkooppartner van gemeente De Ronde Venen nauw betrokken  bij het opstellen van de gunningscriteria van de aanbesteding. De uitdaging: de meest duurzame leverancier vinden.

De gemeente geeft met de pont in Nessersluis handen en voeten aan circulair inkopen. Toen de oude pont aan vervanging toe was, heeft de gemeente goed gezocht naar een zo duurzaam mogelijke oplossing tegen zo laag mogelijke kosten. En dat is gelukt.

Duurzame leverancier

Als inkooppartner van de gemeente hebben we ons in samenwerking met een materiedeskundige vooral beziggehouden met de gunningscriteria. Hoe konden we die zo opstellen dat die zouden leiden naar de meest geschikte leverancier? Daarbij hoorde bijvoorbeeld ook een duurzame verwerking van de oude pont. Scheepswerf Kooiman Hoebee heeft de pont uiteindelijk gebouwd.

Bekijk het filmpje

Sinds 1919 vormt de kabelveerdienst in Nessersluis de verbinding tussen de Amsteldijk-Zuid bij Nes aan de Amstel en de Veldweg in de Ronde Venen. Jaarlijks maken ruim 60 duizend auto’s en ruim 25 duizend fietsers van het veer gebruik. De nieuwe pont is volledig elektrisch, met een accupakket en een elektromotor. In dit filmpje van de gemeente De Ronde Venen krijg je een goed beeld van de pont.

Bijgevoegde foto: take uit het filmpje.