EU Commissie geïnteresseerd in concept RIJK

Op 27 juni 2018 kreeg RIJK hoog bezoek. Een delegatie van de Europese Commissie, samen met een afvaardiging van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kwamen langs om zich te laten informeren over de manier waarop RIJK haar inkoopsamenwerking heeft georganiseerd.

Een grote eer voor RIJK, om uitgekozen te worden en als inspiratie te mogen dienen.

De Europese Commissie was onder de indruk van de samenwerking van RIJK met haar gemeenten en van hoe door onze inkoopsamenwerking gestructureerd ingespeeld wordt op de gemeentelijke behoeften en er vanuit samenwerking een gezamenlijke koers wordt bepaald.

Doordat RIJK actief kijkt naar de strategische doelstellingen van de organisatie, kan zij goed inspelen op de markt en meerwaarde bieden op het gebied van bijvoorbeeld Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en het sociaal domein.

 

“Door de verandering van een tijdperk (kijk naar het belang van duurzaam inkopen volgens het MVI) en de veranderingen binnen gemeenten, worden er andere eisen aan ons gesteld als het gaat om aanbesteden en inkoop,” aldus directeur Ditmar Waterman.

“Daarom heeft RIJK afgelopen anderhalf jaar haar dienstverlening moeten aanpassen,” vervolgt hij, “of we nu wilden of niet. Dat was voor ons de enige weg, en ook de juiste weg.” Dat de nieuwe koers die RIJK heeft doorgevoerd succesvol is, blijkt uit de positieve resultaten die al geboekt worden. “Ook al voelt het soms onwennig en roept het soms weerstand op in het begin. Want je weet wat je hebt en niet wat je krijgt als je verandert,” aldus Waterman.

 

Doordat RIJK tegenwoordig bij ingewikkelde aanbestedingen gaat werken vanuit specialisaties, in plaats van het werk op te splitsen in regio’s, kan zij nog meer een verdiepingsslag maken en veel effectiever werken voor en met haar gemeenten.

“Dat is een ingewikkelde klus,” beaamt Waterman, “maar doordat onze mensen zich continu laten bijscholen op het gebied van MVI, duurzaamheid, circulair inkopen en het sociaal domein, zorgen wij ervoor dat we synchroon blijven lopen met onze gemeenten. Wij volgen hen niet alleen reactief, maar vooral ook proactief. We doen het samen. Daar zit onze kracht. Dat maakt RIJK anders. Dat maakt RIJK speciaal.”

 

En dat RIJK het goed doet blijkt uit de waardering die zij kreeg van zowel het ministerie van EZK als van de Europese Commissie. De Europese Commissie was zelfs zo onder de indruk van de aanpak van RIJK, dat zij Ditmar Waterman heeft gevraagd om deze kennis en werkwijze binnen Europa met andere lidstaten te gaan delen.

“Natuurlijk is deze erkenning een kroon op onze missie en ons harde werken,” maar we hebben het niet alleen gedaan. Wij doen het samen met de gemeenten en zij staan voor mij nog altijd op nummer één. Maar dat dit nu gebeurt is wel bijzonder.”