Financiële informatie

RIJK maakt inzichtelijk wat ze doet.

Bijgaande stukken betreffen de jaarrekening van 2021 en de concept begroting voor 2023. Deze zijn beide vastgesteld tijdens de vergadering van ons algemeen bestuur op 30 juni 2022.

Voor vragen kun je een mail sturen aan info@stichtingrijk.nl.

Jaarrekening 2021

Concept begroting 2023