Financiële informatie

RIJK maakt inzichtelijk wat ze doet.

Bijgaande stukken betreffen de jaarrekening van 2022 en de concept begroting voor 2024. Deze zijn beide vastgesteld tijdens de vergadering van ons algemeen bestuur op 22 juni 2023.

Voor vragen kun je een mail sturen aan info@stichtingrijk.nl.

Jaarrekening 2022

Concept begroting 2024