FSC/PEFC hout & MVI: Zie je door de bomen het bos niet meer? Lees verder!

FSC/PEFC hout & MVI een match made in heaven

Als inkoop professional ben je druk bezig met het invoeren van MVI. Je spreekt collega’s, werkt plannen uit, bezoekt innovatieve projecten en leest over nieuwe initiatieven. Het kan dan gebeuren dat je door alle complexe ontwikkelingen eenvoudige oplossingen over het hoofd ziet. Forest Stewardship Council (FSC) en Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) zijn zulke oplossingen.

Met de zomer in aantocht geven we deze keurmerken weer even uitgebreid het podium. Fris je FSC en PEFC-kennis op en kijk zelf hoe je het keurmerk kunt gebruiken in jouw MVI-traject.

FSC  en PEFC keurmerk – Hoe zit het ook alweer?

De organisatie Forest Stewardship Council (FSC) werd in 1993 in Toronto opgericht en zet zich in voor een verantwoord bosbeheer, waarbij rekening wordt gehouden met ecologische, sociale en economische aspecten. Directe aanleiding was de wereldwijde ontbossing, die veel bijdraagt aan klimaatverandering (15% van de wereldwijde CO2-uitstoot). Daarnaast is 80% van alle dieren op de wereld afhankelijk van het bos, evenals miljoenen mensen die in het bos leven of werken. Meer informatie op de website: www.fsc.nl

Het Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) is in 1999 opgericht door nationale organisaties uit 11 verschillende Europese landen die een brede belangstelling vertegenwoordigen voor het promoten van duurzaam bosbeheer vooral bij boseigenaren met klein bosbezit.

Het internationale PEFC-keurmerk garandeert dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos, waarbij evenveel aandacht is voor people, planet & profit. Zie ook de website: www.pefcnederland.nl

Door bossen een economische waarde te geven, wordt het in stand gehouden en verbetert het beheer van deze bossen. Er kan zo beter worden gewerkt aan natuurbescherming en aan sociale aspecten, zoals de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders. Ook voorkomt het beheer dat het bos wordt gekapt voor andere doeleinden, zoals verwoestende palmolie- of sojaplantages.

Feit: Er verdwijnen per minuut 36 voetbalvelden aan bos, vooral in de Amazone, Congobekken en Zuidoost-Azië

 

FSC en PEFC: van boom tot jouw MVI-plan

In het Grondstoffenakkoord van 2017 staat dat ‘waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden waar mogelijk fossiele, kritieke en niet-duurzaam geproduceerde grondstoffen vervangen door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen.’ De inkoop van FSC en PEFC-gecertificeerde producten kan op verschillende manieren bijdragen aan een klimaat-neutrale en circulaire economie.

Door FSC en PEFC mee te nemen in jouw MVI-traject kun je heel concreet invulling geven aan circulair inkopen. Hout is van organische oorsprong, hernieuwbaar en hergroeibaar: het schoolvoobeeld van een biobased product. Neem in je plan bijvoorbeeld een percentage biobased inkopen (zoals FSC of PEFC hout/papier) op of stel het als minimumeis, mits markttechnisch haalbaar en financieel redelijk. Dat kan dus in een nieuwbouw of GWW project, maar bijvoorbeeld ook bij speeltoestellen.

 

Klimaatimpact op nieuwbouw 

In Nederland worden per jaar ongeveer 40.000 woningen gebouwd. In slechts 1500 woningen wordt voor houtskeletbouw gekozen. Toepassing van houtskeletbouw in alle nieuwbouw leidt tot 24% besparing op CO₂-uitstoot in de bouwfase van nieuwbouwprojecten.

Klimaatimpact in GWW
Onderzoek van de rijksoverheid naar de milieu-impact van fietsbruggen laat grote verschillen zien tussen toegepaste materialen. De verklaring is eenvoudig: de productie van beton, staal en met name composiet is zeer energie-intensief en leidt tot een grote CO₂-uitstoot. De productie (‘groei’) van hout leidt juist tot opname van CO₂, dat door de boom wordt omgezet in zuurstof.

 

Meer over MVI

Meer over MVI kun je vinden op de website van Pianoo.