Groot Aanbestedingscongres “Laat regels niet bepalend zijn”

Afgelopen april was er weer een Groot Aanbestedingscongres georganiseerd door de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam, waarbij een groot deel van de inkopersgemeenschap uit het hele land aanwezig was.

Dit keer stond het congres in het teken van de veranderende politiek-bestuurlijke visie op inkoop en aanbesteden. Waarbij men zich realiseert dat inkoop een krachtig instrument is om de samenleving op een duurzame, slimme en rechtvaardige manier in te richten en te veranderen.

Aanbestedingsprocedures worden meer en meer gebruikt om aanvullende sociale en milieu beleidsdoelstellingen te realiseren. Dit vergt een nadere doordenking en herijking van de opzet en organisatie van die procedures. Want, en dat was de centrale vraag voor het congres, zijn de aanbestedingsregels nu een wezenlijke belemmering voor het bereiken van deze doelstellingen?

Als een van de centrale sprekers was Ditmar Waterman, directeur van Stichting RIJK, gevraagd om op het congres de aanpak van duurzaam inkopen door RIJK en haar gemeenten uiteen te zetten.

Waterman heeft aan de hand van een integraal en gestructureerd stappenplan de toehoorders inzicht gegeven in hoe RIJK bezig is met het implementeren van MVI binnen haar gemeenten. In zijn presentatie heeft hij de integrale cyclus bij RIJK toegelicht die loopt van de vertaling van beleid naar concrete doelstellingen en vervolgens van impactanalyse, actieplan naar uitvoering. Daarbij heeft hij aangegeven dat het goed managen van het contract en rapporteren en communiceren van de resultaten cruciale onderdelen zijn van MVI.

De stelling van Waterman was daarom dat MVI niet zozeer een juridisch vraagstuk is, maar vooral ook een organisatorisch vraagstuk dat goed voorbereid en ingebed dient te worden.

“Inkopers kunnen voor gemeenten belangrijke change agents zijn, katalysatoren,” aldus Waterman. “Zij kunnen als het gaat om duurzaamheid, circulair inkopen en MVI de verandering in ons denken, doen en handelen helpen in gang te zetten.”

“Gemeenten moeten op het gebied van MVI vooral durven en doen en zich niet laten leiden door belemmeringen,” zo luidde de boodschap van Waterman, “daar ontbreekt het nu soms nog aan. Denk vanuit mogelijkheden en onderzoek pas daarna de eventuele belemmeringen die de regels geven. Niet andersom.”

Met groot enthousiasme zijn de ideeën, doelstellingen en werkwijze van RIJK op het congres ontvangen. De verandering van een tijdperk is een feit.

 

Voor een impressie van het congres klik hier.