Herinrichting Lange Nieuwstraat IJmuiden geslaagd

 

Wanneer je nu door de Lange Nieuwstraat van IJmuiden loopt, zie je dat er hard gewerkt is tijdens de herinrichting om de winkelstraat en zijn omgeving aantrekkelijker te maken voor bewoners, ondernemers en bezoekers. De Lange Nieuwstraat en Plein 1945 (met zijn robuuste stadhuis), zijn na de oorlog ontworpen door de internationaal beroemde architect en stedenbouwkundige Dudok, en hebben een frisse en moderne uitstraling gekregen. De herinrichting is nu (2e kwartaal 2017) vrijwel afgerond.

Plantenbakken zijn gevuld, netten opgehangen, de stoep geveegd. Doordat er op een speelse manier kleine kunstwerkjes zijn verstopt, stoere natuurlijke materialen zijn gebruikt en er mooie bankjes en industriële lantaarnpalen zijn neergezet, wil de gemeente het winkelen in IJmuiden aantrekkelijker maken. Want dat ondernemers het moeilijk hadden en er veel leegstand en verval was de afgelopen jaren, was een feit.

Tijdens de herinrichting is ook groot onderhoud uitgevoerd aan de riolering, de voorzieningen voor de HOV lijn (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) aangelegd en de verkeersveiligheid verbeterd door onder andere aparte fietsstroken aan te leggen.

Aanbesteding

“Al decennia lang was er het voornemen om een opknapbeurt aan dit deel van IJmuiden te geven,” vertelt Paul van Kessel, inkoper bij RIJK voor de gemeente Velsen. “Zo wilde men op een gegeven moment zelfs een ‘koopgoot’ maken, maar steeds kwam er wat tussen of werden plannen afgekeurd.” Uiteindelijk lag er een goedgekeurd bestek en is in 2015 een Europese openbare aanbesteding uitgezet. Samen met de gemeente heeft RIJK de beste route gezocht voor het beste resultaat.

Proces

Voor deze aanbesteding is gebruik gemaakt van de methodiek Gunnen op Waarde. De aannemers dienden hierbij hun offertes gescheiden in te leveren, één ging over de prijs, de andere over de kwaliteit. De envelop over de kwaliteit werd eerst beoordeeld door een team van beoordelaars, met als onafhankelijk voorzitter de inkoper van RIJK. De beoordelaars hadden vooraf geen inzicht in de prijs.

“Sterker nog,” vertelt Paul, “deze enveloppen zaten in een kluis en hebben we pas opengemaakt op de presentatiedag in de raadszaal van Velsen, waarbij alle aannemers aanwezig waren. Op een beamer is in een Excel overzicht aangegeven wie de hoogste score had op kwaliteit. Hierna zijn de prijzen geopend en zijn ter plaatsen de bedragen ingevoerd. Hier kwam een bepaalde rangorde uit, dus iedereen kon meteen zien aan wie de gemeente voornemens was te gunnen. Heel open, transparant en natuurlijk super spannend.” Criteria bij de beoordeling van de kwaliteit waren o.a. de uitvoeringsduur, communicatie, leefbaarheid en bereikbaarheid.

Het was in de beoordeling interessant om te zien dat de inschrijvers met een lage inschrijfsom, vaak ook hoog scoorden op kwaliteit. Dit gold uiteraard ook voor de winnende aannemer, BAM Infra BV.

Als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde is ook Social Return toegepast (5% van de inschrijfsom). Met Social Return kan een doelgroep (bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en leerlingen die een stageplek zoeken) werkervaring op doen, door te worden ingezet bij bepaalde werkzaamheden op de bouwplaats, zoals het schoonvegen van het terrein, verplaatsen en bewaken van materialen of het regelen van het verkeer.

De eerste reacties zijn positief en Paul van Kessel kijkt dan ook tevreden terug op deze aanbesteding.

Zie ook kranteartikelen:

Lange Nieuw ‘knapt mooi op’ en Positiviteit rond de vernieuwing Lange Nieuwstraat.