Kinderen in Beverwijk kiezen favoriete speeltuin bij aanbesteding speeltoestellen

De gemeente Beverwijk besloot dit jaar de aanbesteding van de speeltoestellen anders aan te pakken dan normaal. Op uitdrukkelijk verzoek van de wethouder werden de gebruikers betrokken bij het proces. De projectgroep nam die opdracht heel letterlijk en schreef ouders en kinderen aan. In twee bijeenkomsten in buurtcentra hield de projectgroep een brainstormsessie met  kinderen van 3 tot 12 jaar en hun ouders. Op basis van de wensen die daaruit voortkwamen, specificeerde het projectteam het pakket van eisen en vroeg vervolgens de marktpartijen om aan de hand van dat Programma van Eisen te komen met een ontwerp voor de drie speeltuinen. Alle plannen moesten kindvriendelijk worden gepresenteerd: uitdrukkelijk zijn voor elk van de drie aan te leggen speeltuinen na een voorselectie door de projectgroep de drie beste ontwerpen geselecteerd waaruit de kinderen het beste voorstel kozen dat zal worden uitgevoerd. Het bracht de leveranciers van speeltoestellen op de mooiste posterpresentaties. Het winnende ontwerp is vervolgens in een bouwteam uitgewerkt. Deze uitvoeringsvorm gaf de gemeente  de mogelijkheid de verbetervoorstellen van de betrokken kinderen en de speeltuinbeheerder van de gemeente over de gekozen ontwerpen nog te verwerken in het definitieve ontwerp, waardoor het optimale resultaat is behaald. De gemeente zelf is verguld met deze creatieve vorm van burgerparticipatie en aanbesteden en heeft besloten dit traject de komende 4 jaar steeds een- of tweemaal per jaar te gaan herhalen. Door het budget voor de aanleg van nieuwe speeltuinen deels met dat voor onderhoud van bestaande speeltuinen te combineren in een meerjarig speelbeleidsplan voor de hele gemeente, ontstaat een flexibel beleid. Planning voor aanleg en beheer van speeltuinen kan nu letterlijk meegroeien of krimpen met de bevolkingsopbouw in de buurten van gemeente Beverwijk.

De eerste werkzaamheden zijn begin januari 2017 gestart. De drie speeltuinen zijn naar verwachting eind maart 2017 speelklaar, tot grote vreugde van de toekomstige gebruikers.