Klachtenloket

Om klachtenafhandeling bij aanbestedingen zo laagdrempelig, gemakkelijk en efficiënt mogelijk te laten verlopen biedt Stichting RIJK de optie aan ondernemers om hun klachten online in te dienen via klachten@stichtingrijk.nl. Het betreft hier alleen aanbestedingen die door een gemeente zijn geïnitieerd en zijn begeleid door Stichting RIJK, waar u als ondernemer op heeft ingeschreven of heeft willen inschrijven.