Manifest Maatschappelijk Verantwoord inkopen door nog meer RIJK-gemeenten getekend!

Vanaf vandaag zijn elf gemeenten onderdeel van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord inkopen. Op het MVI-congres in Maarssen werden de nieuwe toetreders van harte welkom geheten door de secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Lidewijde Ongering.

Ondertekenaars spreken af dat ze bij inkoop van producten en diensten niet alleen letten op de prijs, maar ook op de effecten op het gebied van milieu en op sociaal vlak. Voor gemeenten is inkoop een belangrijk instrument dat kan helpen om duurzaamheidsambities te realiseren. Duurzaamheidsambities zijn onder anderen het verminderen van CO2-emissies, de overgang naar een circulaire economie en het bevorderen van werkgelegenheid.

Alle ondertekenaars hebben de verplichting om binnen een half jaar een actieplan op te leveren. In dat actieplan moeten concrete doelstellingen zijn opgenomen èn deze moeten worden vertaald naar de inkooppraktijk. Stichting RIJK heeft gespecialiseerde kennis in huis om uitwerking te geven aan deze plannen.

Afgelopen jaar ondertekenden al zes RIJK-gemeenten het Manifest. Nu zijn daar nog vijf gemeenten bijgekomen.

Hieronder een overzicht van alle RIJK-gemeenten die het Manifest hebben ondertekend:

 • Bloemendaal
 • Castricum
 • Diemen
 • Heemstede
 • Hillegom
 • Lisse
 • Noordwijk
 • Noordwijkerhout
 • Teylingen
 • Uitgeest
 • Velsen