Menselijke maat in een aanbesteding: Over statushouders en pionieren

Statushouders (erkende vluchtelingen) zo snel mogelijk integreren in de Nederlandse maatschappij. Dit doet een gemeente samen met verschillende partijen. Het is in ieders belang om dit zo snel mogelijk te realiseren. Maar, hoe zorg je ervoor dat een statushouder zo snel mogelijk zelfredzaam kan zijn? Hoe doe je dat met behoud van de menselijke maat en zodanig dat je toch kunt sturen op resultaat?

Stichting RIJK heeft samen met de gemeente via een aanbesteding een nieuwe invulling gegeven aan de participatie- en integratietrajecten voor statushouders in de gemeente Velsen.

Maatschappelijke begeleiding statushouders en de gemeente

Vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning worden statushouders genoemd. Iedere gemeente heeft een taakstelling om statushouders woonruimte aan te bieden. Maar een dak boven het hoofd is niet genoeg. Daarom werken gemeentes hard aan het integreren van statushouders door hen te begeleiden naar werk en een plek in de maatschappij. Dit wordt maatschappelijke begeleiding genoemd. Gemeentes maken daarvoor afspraken met externe partijen.

Balans tussen menselijke maat en resultaten

Bij gemeente Velsen was er de behoefte om de integratie en participatie van statushouders te intensiveren en te versnellen. Stichting RIJK Inkoper legt uit: ‘Je wilt dat statushouders zo snel mogelijk integreren, dus je let op resultaten. Maar je hebt ook te maken met een kwetsbare doelgroep, waarbij geldt dat elke statushouder uniek is. Sturen op resultaten van de maatschappelijke begeleiding in gemeente Velsen was door de bestaande overeenkomst lastig, onder meer door (te) algemene formuleringen van afspraken. We zijn dus op zoek gegaan naar een nieuwe constructie samen met de gemeente.’

Pionieren in een aanbesteding

Het projectteam is eind 2017 begonnen met de eerste verkenningen. ‘We hebben er voor gekozen om een marktconsultatie toe te passen. Hierdoor hadden we goede gesprekken met gepassioneerde mensen en organisaties vanuit de markt, die we nog niet eerder hadden geïdentificeerd. Ieder met hun eigen kennis en expertises. Voorbeelden van deze manier van aanbesteden in het sociale domein waren er niet, dus het was wel pionieren’, aldus RIJK Inkoper.

Marktexpertise matchen met statushouders

Stichting RIJK heeft het gehele traject begeleid, in nauwe samenwerking met gemeente Velsen. ‘De aanbesteding kende twee percelen, Meedoen en Werk. Hierbij is veel aandacht gegeven aan de inbedding van de menselijke maat (de softe aspecten) versus de gewenste resultaten (de harde aspecten). In de beoordeling had kwaliteit het grootste aandeel. De belangstelling in de markt was groot, waar uiteindelijk drie partijen per perceel zijn gecontracteerd. We hebben ook nog een speeddate met de marktpartijen en consulenten van de gemeente georganiseerd. Zo leerden zij elkaar goed kennen. De uitvoering van het traject loopt nu een aantal maanden en de eerste resultaten worden snel verwacht. Door deze unieke aanpak denken we de juiste specifieke expertise per partij te kunnen matchen aan de statushouders. We verwachten dan ook goede resultaten te behalen’.

Meer informatie

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt hebben over deze aanbesteding.