‘MVI is maatwerk’

Hoe let je naast de prijs ook op de milieueffecten en sociale aspecten wanneer je producten, werken of diensten inkoopt? Door het maatschappelijk verantwoord te doen. “Duurzaam inkopen wordt het ook wel genoemd,” zegt senior inkoper Gerard Braam. Volgens hem is het een effectieve wijze om impact te realiseren.

Binnen RIJK speelt duurzaamheid al geruime tijd een belangrijke rol. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is inmiddels een vast onderdeel van het beleid van de organisatie. “Bij elke aanbesteding die we begeleiden staan we stil bij duurzaamheid. We stellen vragen over bijvoorbeeld hergebruik van materialen of over de CO2-uitstoot tijdens de uitvoering. We denken daarbij ook aan de toekomst. Kunnen we circulariteit meenemen in het project? En hoe zit het met de natuur? Zijn er maatregelen te nemen ter bescherming en het behoud ervan?”

Eerlijk keuzeproces

Vervolgens is er een legio aan methodieken die RIJK ter beschikking heeft om de inschrijvingen te toetsen. “Zo meet en beoordeelt GPR-software de prestatie van bestaand of nieuw vastgoed op verschillende thema’s. Een GPR-berekening neemt vijf modules onder de loep: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. En de Milieu Kosten Indicator (MKI) vat bijvoorbeeld alle milieueffecten samen in één score en drukt ze uit in euro’s. Beide maken zaken vergelijkbaar en zorgen daarmee voor een eerlijk keuzeproces.”

Inmiddels zijn er legio voorbeelden te noemen waarbij er bij de aanbesteding rekening werd gehouden met kwaliteit. Die hebben geleid tot zeer duurzame uitkomsten. Zo vaart er in de gemeente De Ronde Venen een elektrische veerpont, is er een duurzame aanbesteding gedaan voor doelgroepenvervoer en is er in de gemeente Heemstede een fietspad op een zeer milieuvriendelijke wijze gerenoveerd.

Tijd als prioriteit

Het is nog geen vanzelfsprekendheid bij elke gemeente om naast de prijs rekening te houden met de kwaliteit. Een aanbesteding louter op prijs is vaak eenvoudiger uit te voeren dan een aanbesteding op prijs en kwaliteit en daarmee duurzaamheid. “MVI-trajecten vergen nu eenmaal meer tijd, omdat de verschillende mogelijkheden goed tegen elkaar afgewogen moeten worden”, legt Gerard uit.

Kansen en mogelijkheden

De inkopers van RIJK geven advies in het verlengde van het inkoopproces. Advies over MVI is maatwerk. “Wij houden de gemeenten scherp bij nieuwe aanbestedingen en adviseren niet alleen over standaardprocedures, maar ook over kansen en mogelijkheden op duurzaamheidsgebied.

Door alle ervaringen uit het verleden kunnen we nu snel het juiste advies geven in het heden.

MVI heeft al jaren onze aandacht. Door alle ervaringen uit het verleden kunnen we nu snel het juiste advies geven in het heden. Wat zijn de doelstellingen en hoe gaan we die halen? Dat is wat wij ons afvragen. Om daarna te gaan puzzelen en uit te vinden wat er allemaal mogelijk is binnen de gestelde kaders. Dat is de wijze waarop waar wij als RIJK blijvend onze toegevoegde waarde leveren.”