Nieuwe vacatures bij RIJK!

Bij RIJK is geen dag hetzelfde. Het ene moment zet je met de projectgroep de lijnen uit voor de uitgangspunten van een aanbesteding voor een veerpont. Het andere moment praat je met de gemeente over de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg. Je kiest je eigen werkzaamheden binnen je werktijd en deelt dit naar eigen inzicht in. Je bent een professional. Één die gewaardeerd wordt om de toegevoegde waarde die je samen met de gemeente creëert.

Wij zijn op zoek naar een Jurist én een Inkoper!

Ondernemende Jurist
De functie is aanbestedingsrechtelijk en privaatrechtelijk van aard en richt zich op zowel de interne organisatie van RIJK als op aangesloten gemeenten en verbonden derden. De jurist is verantwoordelijk voor de borging van de juridische kwaliteit van de dienstverlening door RIJK en bewaakt het juridisch kader waarbinnen RIJK handelt in haar externe omgeving, teneinde het draagvlak te handhaven en te vergroten voor RIJK. Bekijk de vacature.

Contactueel vaardige en resultaatgerichten Inkoper
Als inkoper bij RIJK werk je vanuit één van onze specialisatieteams Buurt, Burger of Bedrijfsvoering. Je leidt zelfstandig (Europese) inkooptrajecten en weet belangrijke acties te initiëren. Je levert daarbij gevraagd en ongevraagd advies en bent in staat procesmatig een voortrekkersrol te vervullen. Contractmanagement is integraal onderdeel van onze (inkoop) dienstverlening en daarmee dus ook van je takenpakket. Daarnaast kun je als relatiebeheerder ingezet worden om het accountmanagement bij één van onze gemeenten verder vorm te geven. Je bent de verbindende schakel tussen beleidsambtenaren en projectleiders van deelnemende gemeenten als ook externe deskundigen. Bekijk de vacature.

Meer weten over werken bij RIJK? Lees het hier.