Uitspraak van de maand

Elke maand licht onze jurist Irene Gijzen een uitspraak toe van een bijzondere zaak. Op welk moment moet worden voldaan aan de eisen? In deze uitspraak staat de vraag centraal hoe de aanbestedingsstukken dienen te worden begrepen. Kortweg spitst de discussie zich toe op de vraag op welk moment een inschrijver moet voldoen aan de gestelde eisen in het programma van eisen …

Nieuwe aanwinsten!

Stichting RIJK is de afgelopen maanden weer een aantal medewerkers rijker geworden! Maak kennis met: Caroline Bourgonje, Jolanda Meyer, Michelle van Lierop en Christa van Tol.

Uitspraak van de maand

Elke maand licht onze jurist Irene Gijzen een uitspraak toe van een bijzondere zaak. Het belang van een goede beoordeling In deze uitspraak wordt de beoordeling in een aanbesteding tegen het licht gehouden. De beoordeling is het belangrijkste onderdeel van een aanbesteding, en tegelijkertijd ook een van de meest voorkomende onderwerpen in aanbestedingsgeschillen. In deze zaak, die zich afspeelde bij de Rechtbank …

Update MVI-team

Eind 2018 is Stichting RIJK gestart met het MVI-team. Dit team geeft een impuls aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen binnen de gemeenten. Bekijk het filmpje voor een update van het MVI-team! Inmiddels is dit project afgerond. Wil je meer weten over MVI? Neem contact met ons op!

Eerste training Ambitieweb

Op maandag 20 mei was de eerste training over het Ambitieweb in het gemeentehuis Castricum. De opkomst was heel goed evenals het enthousiasme van de deelnemers.

Collectieve zorgverzekering voor minima in gemeente Velsen

Inmiddels meer dan 20 jaar geleden is de Gemeentepolis in het leven geroepen. Een uitgebreid pakket als aanvulling op de verplichte ziektekostenverzekering. Deze polis is speciaal ontwikkeld door zorgverzekeraars in samenwerking met gemeenten voor de minima. Als gevolg van de stijgende kosten besloten de zorgverzekeraars in 2017 te stoppen met het verlenen van kortingen op deze polis. Een strop voor …

Een aanbesteding als spannend jongensboek!

Wat bijna niemand zich realiseert is dat IJmuiden in de 2e wereldoorlog van heel Nederland het zwaarst gebombardeerd is. Vijf jaar lang vielen er Engelse, Amerikaanse en Canadese bommen om de Duitse doelen te bestoken. De schatting is dat er ongeveer tien procent als blindganger is blijven liggen. Zelfs nu nog worden er jaarlijks honderden explosieven gevonden die niet zijn …

Menselijke maat in een aanbesteding: Over statushouders en pionieren

Statushouders (erkende vluchtelingen) zo snel mogelijk integreren in de Nederlandse maatschappij. Dit doet een gemeente samen met verschillende partijen. Het is in ieders belang om dit zo snel mogelijk te realiseren. Maar, hoe zorg je ervoor dat een statushouder zo snel mogelijk zelfredzaam kan zijn? Hoe doe je dat met behoud van de menselijke maat en zodanig dat je toch …

Super duurzame bomen in Beverwijk

Gemeente Beverwijk heeft ieder jaar zo’n 150 bomen nodig voor herbeplanting en voor nieuwe groenprojecten. Stichting RIJK heeft de gemeente begeleid met een nieuwe aanbesteding voor de aanschaf van deze bomen. Hierbij kwam boomkwekerij Boot & Dart uit Boskoop als beste uit de bus. Komende vier jaar wordt gemeente Beverwijk voorzien van de meest duurzame bomen. Een mooi voorbeeld waarbij …

Wij stellen voor: Team Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI): een term waar we anno 2018 allang niet meer omheen kunnen. Iedere gemeente die bij RIJK is aangesloten heeft duurzaamheidsdoelstellingen in zijn programma opgenomen. Een belangrijk instrument om die doelstellingen te bereiken is inkoop. Dat betekent dat we naast de prijs en de kwaliteit, ook de impact op mens en milieu meenemen in ons inkoopproces. MVI …