Uitspraak van de maand

Elke maand licht onze jurist Irene Gijzen een uitspraak toe van een bijzondere zaak. Denk aan het level playing field In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 4 december 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:9048) staat de kwestie van een concurrentie voorsprong van de zittende leverancier centraal. Eén van de belangrijkste aspecten van het aanbestedingsbeginsel ‘gelijke behandeling’ is het ‘level playing field’, oftewel …

Aanbesteding Holland Park van Gemeente Diemen gegund

De Gemeente Diemen heeft de Europese aanbesteiding voor gebiedsontwikkeling Holland Park West onlangs gegund aan de ontwikkelcombinatie Xplore, bestaande uit Bouwfonds Property Development (BPD) en Dura Vermeer. Vrijdag 20 december 2019 hebben Wethouders Lex Scholten en Jeroen Klaasse namens de Gemeente Diemen de contracten met Xplore getekend voor de ontwikkeling en verdere realisatie van het plangebied Holland Park West, een …

Uitspraak van de maand

Elke maand licht onze jurist Irene Gijzen een uitspraak toe van een bijzondere zaak. Het Grossmann-verweer werkt niet altijd meer Onderwerp van de uitspraak van deze maand is het bekende Grossman-verweer. Als inschrijver moet je proactief en tijdig bezwaren over de aanbesteding bekend maken bij de aanbestedende dienst. Doe je dit niet of niet tijdig (na het sluiten van de inschrijftermijn) dan …

Grote opkomst workshop inkoop en aanbesteden

De opkomst voor de eerste basis workshop inkoop en aanbesteden was groot. RIJK inkoper Olaf Lugten heeft onlangs bij Gemeente Beverwijk een workshop gegeven aan een enthousiaste groep gemeente collega’s. Alle afdelingen van de Gemeente Beverwijk waren goed vertegenwoordigd. Tijdens de workshop is uitgebreid stil gestaan bij het opstarten van een aanbesteding en is er een toelichting gegeven op Social …

Rechtsbescherming in aanbestedingen onder de loep

Het onderzoek van Kwink naar de rechtsbescherming van marktpartijen bij het inschrijven op aanbestedingen heeft het nodige stof doen opwaaien. Zo blijkt dat de bouwsector zich zo goed als kansloos voelt bij de rechter als het gaat om tendergeschillen. Ook is er een enorme kloof tussen aanbestedende diensten en de inschrijvers (wij-zij denken). Ondernemers zijn bovendien terughoudend in het aan …

Stichting RIJK onderdeel van co-creatie voor nieuwe leerstoel

Fredo Schotanus bekleedt de leerstoel Publieke Inkoop aan de Universiteit van Utrecht. Hij is daarmee de opvolger van Jan Telgen. Co-creatie De leerstoel is mogelijk gemaakt door een co-creatie van 10 publieke organisaties, te weten: Ministerie van Defensie, Ministerie van BZK/DGOO, Ministerie van J&V, Gemeente Den Haag, Gemeente Amsterdam, Belastingdienst, Nationale Politie, UBR|HIS, UWV en Stichting RIJK. Dit alles in …

Zuid-Afrika geïnteresseerd in RIJK

Op maandag 14 oktober jl. kreeg Stichting RIJK bezoek van een hoge delegatie uit verschillende Zuid-Afrikaanse gemeenten en provincies, die op ‘learning journey’ was langs best practices in Nederland. Zij wilden zich laten informeren over de manier waarop RIJK haar organisatie heeft opgezet en inkoop effectief en professioneel heeft georganiseerd in samenwerking met haar gemeenten. Na de interesse van de …

Uitspraak van de maand

Elke maand licht onze jurist Irene Gijzen een uitspraak toe van een bijzondere zaak. Op welk moment moet worden voldaan aan de eisen? In deze uitspraak staat de vraag centraal hoe de aanbestedingsstukken dienen te worden begrepen. Kortweg spitst de discussie zich toe op de vraag op welk moment een inschrijver moet voldoen aan de gestelde eisen in het programma van eisen …

Nieuwe aanwinsten!

Stichting RIJK is de afgelopen maanden weer een aantal medewerkers rijker geworden! Maak kennis met: Caroline Bourgonje, Jolanda Meyer, Michelle van Lierop en Christa van Tol.

Uitspraak van de maand

Elke maand licht onze jurist Irene Gijzen een uitspraak toe van een bijzondere zaak. Het belang van een goede beoordeling In deze uitspraak wordt de beoordeling in een aanbesteding tegen het licht gehouden. De beoordeling is het belangrijkste onderdeel van een aanbesteding, en tegelijkertijd ook een van de meest voorkomende onderwerpen in aanbestedingsgeschillen. In deze zaak, die zich afspeelde bij de Rechtbank …