Legen afvalcontainers goedkoper en duurzamer

Met een nieuw contract voor het legen van onder- en bovengrondse glas- en restafvalcontainers behalen de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo een mooi resultaat. De komende vier jaar leegt GP Groot de containers in de drie gemeenten. Het contract zorgt voor een kostenbesparing, betere coördinatie en levert door inzet van duurzame voertuigen een bijdrage aan een beter milieu. Samenwerking loont …

Training Inkoop en Contractmanagement Sociaal Domein

Inkooptrajecten en contractmanagement in het sociale domein: onderwerpen die gemeenten veel tijd en aandacht kosten. En dat is ook goed, want het draait ten slotte om mensen. Maar door de complexiteit draait het soms meer om cijfers en analyses, dan om goede zorg voor een cliënt. Een medewerker van RIJK die met verschillende organisatorische petten aan tafel heeft gezeten en …

Social Return Nieuwe Stijl

Social return is bezig met een nieuwe opmars. Waar dit arbeidsmarktinstrument jarenlang met name negatief in het nieuws kwam, staat ‘Social return 2.0’ de laatste tijd steeds meer in de positieve belangstelling. De nieuwe aanpak is niet alleen gericht op het plaatsen van werklozen, maar heeft een bredere focus: samen met opdrachtnemers maatschappelijke impact realiseren. Social rendement Social return (ook …

Groot Aanbestedingscongres “Laat regels niet bepalend zijn”

Afgelopen april was er weer een Groot Aanbestedingscongres georganiseerd door de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam, waarbij een groot deel van de inkopersgemeenschap uit het hele land aanwezig was. Dit keer stond het congres in het teken van de veranderende politiek-bestuurlijke visie op inkoop en aanbesteden. Waarbij men zich realiseert dat inkoop een krachtig instrument is om de …

Impact op mens en milieu door inkoop

Op dit moment zijn er 115 gemeenten die het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) hebben ondertekend. Binnen de ondertekenende gemeenten is er veel draagvlak van politiek en bestuur voor het Manifest. Toch is het voor veel gemeenten nu nog lastig om voor een goede implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen te zorgen. Het Manifest MVI is een intentieverklaring waarbij elke gemeente …

De Verandering van een Tijdperk

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. In deze tijd van transitie kun je er niet meer om heen. We moeten met zijn allen ons doen en laten veranderen willen we op aarde kunnen blijven leven. De eerste uitgave van ons themablad RIJK is gewijd aan dit thema en wordt opgedragen aan onze vertrekkend bestuursvoorzitter Willem van den Berg, secretaris van de gemeente Heemstede. …

Stichting RIJK participeert in Actieagenda Beter Aanbesteden

Aanbesteden heeft een grote impact op overheden, ondernemers en burgers. Gemeenten besteden ongeveer de helft van hun budget aan inkoop. In de praktijk blijkt dat inkopen lang niet altijd optimaal verloopt. Hierom heeft de toenmalige Minister van Economische Zaken Henk Kamp het traject Beter Aanbesteden gelanceerd. Focus van het traject lag op de gemeenten. Aanbestedende diensten en ondernemers zijn met …

Manifest Maatschappelijk Verantwoord inkopen door nog meer RIJK-gemeenten getekend!

Vanaf vandaag zijn elf gemeenten onderdeel van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord inkopen. Op het MVI-congres in Maarssen werden de nieuwe toetreders van harte welkom geheten door de secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Lidewijde Ongering. Ondertekenaars spreken af dat ze bij inkoop van producten en diensten niet alleen letten op de prijs, maar ook op de effecten op het …