Noordwijk investeert in het voortraject

De gemeente Noordwijk heeft grote ambities als het gaat om sport. Daarbij past een hoogwaardig sportpark dat niets aan kwaliteit te wensen laat. Om dat te realiseren, heeft de gemeente in de zomer van 2016 een vlekkenplanstudie aan de Gemeenteraad voorgelegd, waarna met een reeks van 7 à 8 aanbestedingen wordt begonnen. De aanbesteding van het sportpark wordt zo volledig …

Doelgroepenvervoer IJmond en Kennemerland in twee rondes

Anderhalf jaar geleden besloten negen gemeenten (Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort) hun doelgroepenvervoer gezamenlijk aan te besteden. Er is een scheiding gemaakt tussen de regiefunctie uitgevoerd door een vervoercentrale en het rijden van ritten. Aanleiding was de wens om te komen tot meer efficiëntie door het bundelen van vervoersstromen en de inzet van …