Noordwijk investeert in het voortraject

De gemeente Noordwijk heeft grote ambities als het gaat om sport. Daarbij past een hoogwaardig sportpark dat niets aan kwaliteit te wensen laat. Om dat te realiseren, heeft de gemeente in de zomer van 2016 een vlekkenplanstudie aan de Gemeenteraad voorgelegd, waarna met een reeks van 7 à 8 aanbestedingen wordt begonnen. De aanbesteding van het sportpark wordt zo volledig en traditioneel aanbesteed. Reden daarvoor is de uitdrukkelijke wens van de gemeente om geen concessies te hoeven doen op kwaliteit. Er is een trend tot moderner aanbesteden in de markt zichtbaar, waarbij opdrachtnemers de verantwoordelijkheid krijgen voor de kwaliteit met het risico dat juist op die kwaliteit wordt ingeleverd in de uitvoeringsfase. De gemeente Noordwijk wil dat uitdrukkelijk niet voor dit project. De nadruk ligt daarom sterk op het voortraject, zodat bouwtijd en bouwplaatskosten kunnen worden beperkt. Ook overlast voor omwonenden en veiligheidsrisico’s zijn beter beheersbaar met een ruimere voorbereidingstijd die weer voor een kortere bouwtijd zorgt.

Consequenties van letterlijk alles aanbesteden is wel, dat de gemeente vier jaar zoet zal zijn. Volgens projectleider Mark van Oostrum is dat geen probleem, maar juist een voorrecht:

”We werken voor deze aanbestedingen samen met stichting RIJK. Hun zeer deskundige begeleiding brengt veel rust en vertrouwen in het project. Het is bovendien gewoon een hele plezierige samenwerking”.