Inkoopadvies

Wij geloven in samenwerking en in transparantie. Dat uit zich bijvoorbeeld door:
  • Werkprogramma’s en jaarplannen die wij opstellen op basis van de beleidsdoelen van de gemeenten en die de basis vormen voor onze inkoopwerkzaamheden.
  • Verantwoording die wij periodiek afleggen en afsluiten door digitale dossiers van onze trajecten aan te leveren voor de Gemeenteraad en de accountantscontrole.
  • Strategische sessies waarin we de behoefte van onze gemeenten zo scherp mogelijk formuleren.
  • Marktverkenningen om de haalbaarheid van de wensen en de beste aanvliegroute te bepalen.
  • Startbijeenkomsten die wij houden met nieuwe gemeenten die zich bij ons aansluiten. Daarin inventariseren we of en zo ja, hoe de inkoop is georganiseerd. Desgewenst verzorgen wij een ontwerp voor (her)inrichting van de inkooporganisatie in de breedste zin van het woord.
Scroll naar top