Juridische begeleiding

Overheidsinkoop gaat steeds vaker gepaard met juridische vraagstukken of procedures. Inschrijvers kennen de wet- en regelgeving steeds beter en dat leidt tot juridische uitdagingen voor gemeenten. Ook accountantscontroles en het toezicht door de Raad op de gemeentelijke inkoop is toegenomen. Gemeenten moeten met andere woorden voorzichtig manoeuvreren zonder hun bewegingsvrijheid te verliezen. RIJK ondersteunt in dat spanningsveld met een gespecialiseerde jurist. Aangesloten gemeenten kunnen bij deze deskundige jurist terecht voor:
  • Het beantwoorden van vragen;
  • Het opstellen van schriftelijke adviezen;
  • Het geven van voorlichting;
  • Het up-to-date houden van modellen.
Scroll naar top