Regievoerder en vervoerders voor ‘RegioRijder’ gezocht

RIJK heeft 1 november twee aanbestedingen gepubliceerd voor het doelgroepenvervoersysteem ‘RegioRijder’ van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

Binnen RegioRijder wordt vervoer geleverd voor diverse reizigersgroepen. Het gaat om (taxi-)vervoer in het kader van Wmo, vervoer van leerlingen, MeerOVbus-reizigers en jongeren in het kader van de Jeugdwet. Het systeem kenmerkt zich door een scheiding tussen regie en vervoer. De regiecentrale voert de regie over de genoemde vervoersvormen, neemt de ritten aan, plant deze in en deelt ze uit. De vervoerders rijden vervolgens de ritten.

Deadline inschrijvingen
Er wordt met de aanbestedingen gezocht naar zowel een centrale die de regie gaat voeren, als naar de uitvoering van al het vervoer, vanaf 1 januari 2024.
Inschrijvingen kunnen worden ingediend tot 10 januari 2023 (regiecentrale RegioRijder) en tot 16 februari 2023 (vervoerscapaciteit RegioRijder) via Tenderned.