Rol van inkoop bij ambtelijke fusies

Gemeenten gaan de komende jaren steeds meer structurele samenwerking aan.

Een aantal hiervan besluit zelfs tot ambtelijke fusie. Het gaat om twee, drie en soms zelfs vier gemeenten die een samenwerking van deze omvang aangaan. Hierbij komen we wat betreft de doelstellingen vaak de drie K’s tegen: kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. De samenwerking kortom, moet wat opleveren.

Voor alle drie de doelstellingen kan inkoop veel betekenen. Het betekent dat de gemeente marktpartijen strategisch gaat inschakelen voor het bereiken van haar doelstellingen. Omdat veel gemeenten na een ambtelijke fusie onvermijdelijk werken met een vorm van regie in plaats van zelf uitvoeren, wordt het uitbesteden van taken groter. Daarmee neemt het volume en het belang van inkoop sterk toe. Niet alleen voor de rechtmatigheid, maar ook in het bereiken van de politieke doelstellingen. Marktpartijen kunnen hier een grote bijdrage aan leveren. Maar hoe vind je die?

Dit is de expertise van een inkoopsamenwerking als RIJK. Wij zorgen niet alleen voor de begeleiding van trajecten, maar ook voor het vormgeven van de inkooporganisatie in de nieuwe situatie aan de hand van de doelstelling die hiervoor zijn geformuleerd. Willen we meer centrale inkoop op facilitaire zaken of brede raamovereenkomsten maken voor onderhoud? Hoe wordt in de toekomst contractmanagement in het sociaal domein geregeld zodat we controle houden op zowel de uitgaven, als de kwaliteit? Hoe gaan we de samenwerking vormgeven tussen de verschillende afdelingen openbare ruimte van de deelnemende gemeenten? Allemaal vragen die leiden tot maatwerkoplossingen voor de ambtelijke fusie. En waarbij RIJK een belangrijke faciliterende en soms ook initiërende rol kan spelen.

Omdat RIJK als inkoopsamenwerking meer regio’s omvat, kan ook geprofiteerd worden van ervaringen bij andere fusies. Veel stappen hierbinnen zijn hetzelfde in de fusies, maar de keuzes zijn anders. Door onze brede ervaring met deze processen kunnen we divers adviseren. Dit doen we vanuit onze opdracht van de gemeenten vanuit een structurele visie. Dit is een voordeel dat bij andere aanbieders van inkoopdiensten niet gevonden kan worden. Dit komt omdat RIJK collectief eigendom is van de gemeenten. Onze winst, zit in de winst van de gemeente.