Sociaal Domein – Investeren in kennisverdieping

RIJK werkt in toenemende mate met expertiseteams. Vanuit expertise kunnen wij immers een verdiepingsslag maken voor onze klanten. Daarvoor is ook de ontwikkeling van bredere kennis op de gebieden waar onze deelnemers actief zijn van belang. Daarom investeren wij in kennisuitbouw van onze medewerkers. De kennisgebieden waar onze klanten actief zijn, zijn de gebieden waar onze mensen zich in bekwamen. Het doel is helder: vanuit dieper inhoudelijk begrip de klant gericht begeleiden opdat het beste inkoopadvies tot stand komt.

In het sociaal domein, waar kwetsbare groepen en grote belangen bij betrokken zijn, volstaan traditionele inkoopvormen lang niet meer altijd vanzelfsprekend en nieuwe contracteringsvormen dienen zich aan. Om deze ontwikkeling te volgen en te implementeren in onze werkwijze, hebben wij onlangs geïnvesteerd in de opleiding marktbenaderingsvormen van Tim Robbe. Het model dat hij ons als vooraanstaand expert heeft meegegeven, draagt ertoe bij dat wij onze klanten nog beter kunnen bedienen. Het model helpt situaties te duiden waarin welke marktbenaderingsvorm de meest aangewezen is. Het is daarmee van grote toegevoegde waarde voor zowel vroege keuzes voor de vorm als ook voor latere vraagstukken van de uitwerking.

Nadere kennis verwerven is één ding, die kennis ook delen met anderen om de krachten nog beter te bundelen is in onze visie minstens zo belangrijk. RIJK participeert daarom in verschillende expertisegroepen zoals die van sociaal domein bij PIANOo en interregionale overleggen. Ook hebben wij een kennismanagementsysteem speciaal voor het sociaal domein ontwikkeld. Wilt u meer weten of heeft u een vraag waar we u mee kunnen helpen? Neem dan contact met ons op!