Marktconsultaties

RIJK houdt indien nodig een marktverkenning of -consultatie om zodoende bij ondernemers (de aanbieders van diensten of producten of werken) kennis op te halen waarmee beter kan worden ingekocht. Die kennis is vaak vakinhoudelijk, maar kan bijvoorbeeld ook gaan over het stellen van eisen. Een marktconsultatie staat los van het al dan niet deelnemen aan de aanbesteding die er veelal op volgt.

Met de verslaglegging, die u hier per onderwerp kunt vinden, wordt de transparantie bevorderd.

Een oproep voor het deelnemen aan een marktconsultatie kan op www.tenderned.nl gepubliceerd zijn. Het kan ook voorkomen dat gemeenten zelf ondernemers hebben uitgekozen, zonder oproep.