Ambulante begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning

Presentatie Berenschot werksessie 11 april 2017 Wmo ambulant Verslag Bijeenkomst Marktconsultatie Wmo ambulant en HO IJmond en Zuid-Kennemerland 11 april 2017

Marktconsultatie contractering ‘maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning’ voor de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

De gemeenten werken momenteel gezamenlijk aan de verwerving van maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning in het kader van de Wmo per 1 januari 2018. Dit omdat de huidige contracten met aanbieders van maatschappelijke ondersteuning eind 2017 van rechtswege eindigen.

Bij de voorbereiding van een advies voor de colleges en de voor de beoogde dienstverlening benodigde conceptovereenkomst willen wij middels een aantal bijeenkomsten aanbieders van deze ondersteuning consulteren.

Op dinsdag 21 maart was er een informatiebijeenkomst over de wijze waarop de marktconsultaties worden georganiseerd.

Tijdens deze bijeenkomst zijn de aanwezigen geïnformeerd over:

  1. De verwervingsstrategie sociaal domein breed
  2. De planning van het aanbestedingstraject
  3. Het proces en de planning van de marktconsultatie

De gemeenten behouden zich het recht voor om het aantal dienstverleners dat bij de fysieke consultatie wordt betrokken, te beperken. Indien hiervoor wordt gekozen, krijgen niet geselecteerde aanbieders de gelegenheid op andere wijze bij te dragen aan de consultaties. Tijdens de bijeenkomst op 9 maart heeft de gemeente hierover meer informatie gegeven.

Voor dit onderwerp zijn er marktconsultaties op 4 april (2e ronde) en op 11 april (3e ronde). Zodra er verslagen beschikbaar zijn, vindt u deze -per ronde- hieronder.

U kunt zich aanmelden via zorginkoop@stichtingrijk.nl

 

  •  Ronde 1

Uitnodiging informatiebijeenkomst Wmo ambulante begeleiding IJmond en Zuid-Kennemerland

Verslag Informatiebijeenkomst marktconsultatie Wmo ambulant IJmond en Zuid-Kennemerland 21 maart 2017

  • Ronde 2

Aankondiging martkconsultaties Wmo ambulante ondersteuning 4 en 11 april

Beschrijving ondersteuning en intensiteiten Wmo ambulant

Voorbeeld Formats Wmo ambulant 170404

  • Ronde 3

Verslag Marktconsultatie 030417 (2) 

Beschrijving ondersteuning en intensiteiten Wmo producten met VRAAG & ANTWOORD 3 april 2017

Deelnemers bijeenkomst Wmo ambulant IJmond en Zuid 4 april 2017

Formats Wmo ambulant 170404

Presentatie 3e werksessie Wmo ambulant IJmond en Zuid Kennemerland 1700404

  • Ronde 4

Presentatie Berenschot werksessie 11 april 2017 Wmo ambulant

Verslag Bijeenkomst Marktconsultatie Wmo ambulant en HO IJmond en Zuid-Kennemerland 11 april 2017