Stichting RIJK onderdeel van co-creatie voor nieuwe leerstoel

Fredo Schotanus bekleedt de leerstoel Publieke Inkoop aan de Universiteit van Utrecht. Hij is daarmee de opvolger van Jan Telgen.

Co-creatie

De leerstoel is mogelijk gemaakt door een co-creatie van 10 publieke organisaties, te weten: Ministerie van Defensie, Ministerie van BZK/DGOO, Ministerie van J&V, Gemeente Den Haag, Gemeente Amsterdam, Belastingdienst, Nationale Politie, UBR|HIS, UWV en Stichting RIJK. Dit alles in samenwerking met Nevi Research Stichting.

Opleiden en onderzoek

De leerstoel levert een bijdrage aan de opleiding van academici met kennis van inkoop in de publieke sector. Daarnaast spelen onderzoeken in op actuele (beleids-)onderwerpen die voor publieke organisaties van belang zijn, zoals het doelmatig realiseren en/of faciliteren van sociaal ondernemerschap, circulariteit, duurzaamheid en social return. Ook onderwerpen die sectorspecifiek zijn of over één specifiek thema gaan, staan op de agenda.