Stichting RIJK participeert in Actieagenda Beter Aanbesteden

Aanbesteden heeft een grote impact op overheden, ondernemers en burgers. Gemeenten besteden ongeveer de helft van hun budget aan inkoop. In de praktijk blijkt dat inkopen lang niet altijd optimaal verloopt. Hierom heeft de toenmalige Minister van Economische Zaken Henk Kamp het traject Beter Aanbesteden gelanceerd. Focus van het traject lag op de gemeenten. Aanbestedende diensten en ondernemers zijn met elkaar in gesprek gegaan met als opdracht te inventariseren welke problemen men in de praktijk tegenkomt en hiervoor gezamenlijke oplossingen te bedenken in de vorm van concrete acties. Resultaat hiervan is de Actieagenda Beter Aanbesteden.

RIJK heeft als gemeentelijke inkoopsamenwerking actief en met veel plezier geparticipeerd in dit programma.

Zie voor de volledige Actieagenda de volgende link:

Actieagenda Beter Aanbesteden 

Voor meer achtergrondinformatie zie de link van de Rijksoverheid

https://www.stichtingrijk.nlsoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/02/16/ondernemers-en-inkopers-gaan-met-23-acties-beter-aanbesteden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staatssecretaris Keijzer (EZK) ontvangt de Actieagenda Beter aanbesteden van Matthijs Huizing, aanjager van het traject Beter Aanbesteden  (linkerfoto).

Staatssecretaris Keijzer (EZK) met Ditmar Waterman, directeur van Stichting RIJK (rechterfoto).