Strategisch handelen voor de inkoper

Onlangs was onze directeur Ditmar Waterman als spreker te gast op het PIANOo-congres van 7 juni 2018. Dit congres was georganiseerd door PIANOo, het expertise centrum in aanbesteden.

Zijn bijeenkomst ging onder andere over de rol die de inkoopadviseur kiest in de sociale interactie met zijn organisatie en wat hij zou kunnen doen om zijn rol strategisch te verbeteren en zichzelf beter te kunnen positioneren.

Waterman sprak niet alleen, maar hij wilde dat de zaal zijn ideeën ook zou ervaren. Daarom splitste hij de groep toehoorders in twee groepen op. Op deze manier konden zij actief met een aantal vragen en oefeningen beleven hoe zij zelf stappen kunnen gaan zetten om verder te komen en effectief strategisch te handelen.

“Het gaat allemaal om bewustwording. Bewustwording van wat jij als inkoper kunt bereiken, met de juiste houding, de juiste kennis, met het juiste doel voor ogen,” aldus Waterman.

Naar aanleiding van zijn vraag wie van de inkopers het strategische beleidsstuk van zijn eigen organisatie had gelezen, bleek dat slechts een enkeling dit had gedaan.

“Dat was opmerkelijk. En daarin schuilt tevens het probleem. Want als je niet weet wat de doelstellingen van de organisatie precies zijn, kun je hier nooit op inspelen. Je moet weten wat belangrijk wordt gevonden binnen een organisatie,” legt Waterman uit. “Als je weet waar je toe bijdraagt, pas dan kun je het spel echt gaan meespelen. Alleen dan. Hierin ligt de sleutel tot het verder professionaliseren van inkoop.”

De oefeningen die Waterman met zijn publiek deed waren er enerzijds op gericht om te reflecteren en anderzijds om te analyseren. Waar komen we als organisatie vandaan, waar staan we nu en waar willen we naar toe? Hoe vervul ik mijn rol als inkoper en welke houding neem ik eigenlijk aan? Als de inkoper dit weet kan hij actief interacteren, in plaats van passief af te wachten.

Daarnaast liet Waterman de inkopers zichzelf toetsen. Er werd een analyse gemaakt van de kwaliteiten die een strategisch en effectief sterke inkoper moet bezitten. Vervolgens werden die kwaliteiten aan de eigen kwaliteiten gekoppeld. Waar waren er overeenkomsten en wat waren de verschillen? Op die punten van verschil valt er dus nog winst te behalen.

Door kritisch naar jezelf te kijken en vragen te stellen kun je stappen zetten om vanuit inzicht jezelf verder te helpen en effectief en strategisch te handelen. Heb je je omgeving in het oog? Zie je de ander waarmee je werkt? Hoor je die ander ook? Wat zijn de belangen van de klant? Wat moet er gebeuren? Ken je de doelen, de droom van de organisatie? En ga zo maar door.

“Alles vergt dus een nieuwe analyse voor het doel dat je wilt bereiken. Bovendien maak je het vak van inkoper uiteindelijk ook spannender en leuker door het verder te ontwikkelen.”

De reacties op het PIANOo congres waren positief en inkopers voelden zich door de methode van Waterman geïnspireerd.