Succesvolle eerste kennissessie woningaanpassingen

De kennissessie die RIJK onlangs organiseerde over woningaanpassingen was een succes. Tijdens deze bijeenkomst wisselden onze aangesloten gemeenten van gedachten en kregen ze zicht op elkaars aanpak.

Vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) regelt de gemeenten voor mensen met een beperking ondersteuning, ook voor kleine woningaanpassingen zoals het plaatsen van beugels, steunen of een verhoogd toilet of complexe woningaanpassingen zoals grootschalige renovatie en uitbouwen van de woning. Een aantal gemeenten heeft woningaanpassingen terugkerend op hun inkoopjaarplan staan. Ze willen aanbesteden, maar vanwege allerlei obstakels blijft de gewenste situatie onbereikbaar. Te vaak wordt gedacht dat een aanbesteding ten koste gaat van onder andere doelmatigheid, dat het de voorkeur voor lokale ondernemers tenietdoet en dat het veel administratieve lasten met zich meebrengt. Kortom: het bereiken van een gewenste situatie blijft uit.

Uitwisselen en inspireren

Daarom heeft RIJK onlangs een kennissessie georganiseerd voor onze aangesloten gemeenten die met dit vraagstuk worstelen. Deelnemers hebben tijdens deze kennissessie kennis en ervaringen kunnen uitwisselen, inspiratie kunnen opdoen en elkaar vragen kunnen stellen. Dit alles met als doel om de gemeenten op weg te helpen en om inzichtelijk te maken wat zij nodig hebben en welke voorkeuren en belangen er meespelen om naar het gewenste resultaat toe te werken.

Dialoog

RIJK inkoopadviseurs Dana Teengs en Gaby Sebel hebben een dialoog gecreëerd tussen de deelnemers van verschillende gemeenten. Dana en Gaby: “De succesformule van deze sessie was de interactie tussen mensen met zoveel kennis en betrokkenheid bij dit onderwerp. Mooi dat wij een bijdrage konden leveren aan een open en veilige setting waarin wij al die kennis en betrokkenheid mochten verbinden.”