Succesvolle trainingsdag

Vorige week hebben Joris Kuttschruitter, Maaike Sikkema Smits en Ewout de Vries weer een succesvolle training gegeven voor medewerkers van onze deelnemende gemeenten. In een ontspannen sfeer hebben de deelnemers de volledige enkelvoudig- en meervoudig-onderhandse aanbestedingsprocedure doorgenomen aan de hand van praktijkvoorbeelden en casestudies. Alle noodzakelijke stappen binnen deze aanbestedingsprocedures zijn behandeld, zoals het juridisch kader, de motiveringsplicht, de selectie van ondernemers en het opstellen van een uitgangspuntennota.

Er was veel ruimte voor persoonlijke aandacht, kennisdeling en het beantwoorden van vragen aan de hand van praktijkvoorbeelden. Wij kijken terug op een inspirerende en leerzame dag!

In september organiseren wij weer een nieuwe training enkelvoudig- en meervoudig-onderhands aanbesteden. Mocht je hier interesse in hebben, stuur ons dan een bericht.