Uitspraak van de maand

Elke maand licht onze jurist Irene Gijzen een uitspraak toe van een bijzondere zaak.

Aankondigingen via TED en verwisseling van partijen 

Wat zijn de gevolgen van het verkeerd gebruik van TED? Maakt het uit via welk Negometrix-account een inschrijving wordt ingediend? In de uitspraak van de Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag 17 december 2019, (ECLI:NL:RBDHA:2019:13411) blijkt dat dit enkel van belang als een andere inschrijver in haar belangen wordt geschaad.

Waar draaide de zaak om?

De gemeente Venlo heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure ‘Sociale basis gemeente Venlo’ georganiseerd via het aanbestedingsplatform Negometrix. Met de aanbesteding wil de Gemeente de sociale basis binnen de gemeente versterken. Inschrijver Buurtteams (consortium van 5 partijen) meldt zich aan voor de selectiefase, mag door naar de inschrijvingsfase maar krijgt de opdracht uiteindelijk niet gegund. De opdracht gaat naar een andere inschrijver, B.V. 1.

Overheidsopdrachten moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom heeft de Europese Unie TED (Tenders Electronic Daily) opgericht als digitaal platform waarop ondernemers in de EU alle opdrachten op één plek kunnen vinden. Buurtteams klaagt na afloop dat de opdracht niet op TED is terug te vinden onder het nummer dat op het UEA staat. Ook was er geen informatie over de subgunningscriteria te vinden in de TED publicatie.

Wat vindt de rechter?

Dat Buurtteams pas haar bezwaren in een kortgedingsprocedure naar voren brengt, is volgens de rechter te laat. Bovendien heeft de partij, ondanks het gebrek aan informatie over de opdracht, wel ingeschreven op de opdracht. Hiermee heeft zij haar recht om te klagen verspeeld.

De rechter gaat niet verder in op de onduidelijkheid omtrent de aankondiging van de opdracht. Het is voldoende dat de gemeente een publicatienummer noemde in het UEA. Hiermee is aannemelijk dat publicatie op TED daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De rechter laat buiten beschouwing waarom de inschrijver de aanbesteding niet via TED kon vinden. Jammer, op deze manier kon worden ingegaan op het feit of een verkeerde publicatie op TED ook kan leiden tot een vernietigbare overeenkomst.

Het gebrek in de aankondiging is niet het enige waar de afgewezen partij Buurtteams mee in haar maag zit. De selectiebeslissing vermeldt Buurtteams en RadarUitvoering als geselecteerde partijen voor de gunningsfase. In de gunningsbeslissing staat echter dat de opdracht voorlopig wordt gegund aan B.V. 1. Het is vreemd dat een opdracht wordt gegund aan een partij die zich überhaupt niet heeft aangemeld voor de aanbesteding.

De gemeente legt uit dat het noemen van RadarUitvoering in de selectiebeslissing een fout is, er is per ongeluk de verkeerde rechtspersoon benoemd. RadarUitvoering behoort tot hetzelfde concern als B.V. 1. en zij hebben zich respectievelijk als hoofd- en onderaannemer aangemeld. Doordat B.V. 1 gebruik heeft gemaakt van het Negometrix-account van RadarUitvoering is dit misverstand ontstaan.

Conclusie

De rechter stelt dat de gemeente voldoende heeft aangetoond dat er sprake was van een vergissing. Het UEA op naam van B.V. 1 toont aan dat zij als hoofdaannemer heeft ingeschreven. Er kan ervan worden uitgegaan dat B.V. 1 zich als gegadigde heeft aangemeld en het ook B.V. 1 is geweest die feitelijk tot de gunningsfase is toegelaten. De juiste rechtspersoon is in de selectiefase getoetst aan de gestelde eisen. Daarom heeft de verwisseling hier geen invloed op de gunningsbeslissing en is buurtteam als gevolg van de vergissing niet in haar belangen geschaad.

Hoewel de rechter inderdaad constateert dat er sprake is van een gebrek aan transparantie door de verkeerde rechtspersoon te noemen, verbindt zij daar geen gevolgen aan. In het kader van het kunnen garanderen van een transparante procedure, moet onduidelijkheid over de identiteit van de inschrijvers natuurlijk ten alle tijden worden vermeden.

Irene Gijzen, jurist Stichting RIJK

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Irene!

 

Scroll naar top