Samen doorbouwen aan Nederland

De overheid, de bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen hebben de verklaring ‘samen doorbouwen aan Nederland’ opgesteld. De verklaring komt voort uit de gesprekken die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voert met de partijen om de impact van het coronavirus op de sector en de Nederlandse economie te beperken.

Samen zetten de partijen alles op alles om continuïteit in productie te kunnen blijven houden, om investeringen, vergunningverlening en aanbestedingen door te laten gaan of te versnellen en om vakkrachten te behouden voor de bouw.

Op lokaal en regionaal niveau wordt in gesprekken met gemeenten, waterschappen en provincies al aandacht gevraagd voor aanpassingen van de contracten voor knelpunten veroorzaakt door corona. Inmiddels sluiten veel provincies en gemeenten zich aan bij de gemeenschappelijke verklaring ‘samen doorbouwen aan Nederland’. Ook Stichting RIJK zal samen met de deelnemende gemeenten kijken hoe de bouwproductie zoveel mogelijk kan worden gewaarborgd.