Burger

Binnen het kennisteam Burger hoort alles wat aan de burger geleverd moet worden zoals:

  • Alle opdrachten in het sociale domein (met name Jeugdzorg en WMO)
  • Leveringen (hulpmiddelen)
  • Diensten (begeleiding)
  • Leerlingenvervoer

Onze deskundige inkopers en contractexperts werken nauw samen met gemeenten om structuur en instrumenten te ontwikkelen voor deze productgroepen.

Scroll naar top