Buurt

Binnen het kennisteam Buurt valt alles wat met openbare ruimte te maken heeft zoals :

  • (Ver)bouwingen van openbare gebouwen
  • Rioleringswerkzaamheden
  • Gebiedsontwikkeling
  • Straatwerkzaamheden
  • Schilderswerkzaamheden
  • Beveiliging van openbare ruimte
  • Groenvoorziening
  • Aanleg en onderhoud van rotondes

Onze inkopers hebben op deze gebieden ervaring met het ARW, RAW en andere sectorspecifieke regelingen.

Scroll naar top