Wij stellen voor: Team Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI): een term waar we anno 2018 allang niet meer omheen kunnen.

Iedere gemeente die bij RIJK is aangesloten heeft duurzaamheidsdoelstellingen in zijn programma opgenomen. Een belangrijk instrument om die doelstellingen te bereiken is inkoop. Dat betekent dat we naast de prijs en de kwaliteit, ook de impact op mens en milieu meenemen in ons inkoopproces. MVI is meer dan ‘gewoon’ inkopen. Het vergt een andere instelling.
RIJK hecht groot belang aan het goed positioneren en waarborgen van MVI binnen aanbestedingen. Daarom hebben we onlangs Thea Smid en Ruud Scheerder aangesteld die zich specifiek hiermee bezig houden. Twee bevlogen mensen als het gaat om MVI die in het verleden al eerder hebben samengewerkt op dit gebied.

“De inkoopwereld is een kleine wereld,” lacht Ruud. “Zo heeft Thea onlangs in een voortraject bij de aanbesteding van nieuwe ambulancekleding meegedacht, zodat we die volgens de internationale sociale voorwaarden duurzaam en verantwoord konden inkopen.”

Ruud is aangesteld als adviseur MVI in de regio BUCH (bestaande uit de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heilo). Hij ziet er op toe dat het actieplan MVI voor deze gemeenten geïmplementeerd en uitgevoerd wordt. Hierbij heeft hij een adviserende en enthousiasmerende rol. “Het is een soort interne roadshow,” grapt hij, “waarbij ik voor alle gemeentelijke domeinen MVI zal promoten en zal proberen inzicht te geven in het belang ervan.”

Want bij nog lang niet iedereen is MVI even vanzelfsprekend. Onbekend maakt vaak onbemind, maar dat hoeft niet. Daarom is een heldere uitleg van essentieel belang.

Volgens Thea moet MVI net zo vanzelfsprekend worden als `water uit de kraan´, pas dan is haar missie geslaagd. Als programmamanager MVI voor RIJK zal zij de rode lijn en coördinatie van alle acties op het gebied van MVI-thema´s in de gaten houden. “Ik wil hierbij inspireren, informeren, verbinden, faciliteren en adviseren,” zegt zij gedreven. ”MVI maakt aanbesteden zoveel leuker en creatiever. Het is een uitdagende puzzel, waarbij we echt verschil kunnen maken, mits er ook gecontroleerd gaat worden en de voorwaarden ook daadwerkelijk worden nageleefd.”

Zowel Ruud als Thea zijn vol goede moed en enthousiasme bij RIJK begonnen. Met als gezamenlijk doel dat MVI “Het Nieuwe Normaal” wordt voor iedereen.

 

 

 

 

Om meer te lezen over MVI en RIJK zie ons tijdschrift over dit onderwerp de RIJK.